Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
7
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
8
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
9
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
10
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
11
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
12
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
13
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
PUSTÍME LÉTO
14
15
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
16 17 18 19
LETNÍ KINO - ZÁPISNÍK ALKOHOLIČKY
20
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO - VYCHÁZKA NA ZŘÍCENINU HRADU MELICE
21
22 23 24 25 26
POUŤOVÁ ZÁBAVA - PÁTEK 26. 7.
27
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI 2024
POUŤOVÉ VESELÍ V PUSTIMĚŘI
28
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI 2024
POUŤOVÉ VESELÍ V PUSTIMĚŘI
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky archív 2

PVU - elektronický nástroj nové generace

Veřejné zakázky - archiv do 7. 4. 2021

„Konvektomaty – jídelna ZŠ a MŠ Pustiměř“

Předmětem zakázky je dodávka, doprava, montáž a uvedení do provozu 2 ks elektrických konvektomatů vč. příslušenství do školní jídelny ZŠ a MŠ Pustiměř.
25. 02. 2021 14:00

Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bytového domu Pustiměřské Prusy 267

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bytového domu Pustiměřské Prusy 267.
25. 01. 2021 9:10

Nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020

Předmětem zakázky je nákup 12 ks notebooků pro Základní školu a Mateřskou školu, Pustiměř, okres Vyškov.
7. 10. 2020 14:00

Dětská hřiště v obci Pustiměř (II)

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací s názvem "Dětská hřiště v obci Pustiměř (II)". Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí pro dětské hřiště v obci Pustiměř, včetně dodávky herních prvků a mobiliáře, instalace, montáže, zemních prací, odstranění stávajících prvků, oplocení a dopravy.
4. 09. 2020 9:00

Protipovodňová opatření obce Pustiměř

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
11. 08. 2020 9:30

Zpevnění polní cesty - cyklotrasa Pustiměř-Vyškov

Jedná se o stavební práce, které spočívají ve zpevnění stávající polní cesty s novým využitím pro cyklotrasu. Cyklotrasa povede přes pozemek p. č. 2840 v k. ú. Pustiměř, jehož délka je cca 1,6 km a průměrná šířka 10 m. Cyklotrasa bude zhotovena v celé délce tohoto pozemku a v šířce 3 m.
27. 07. 2020 16:37

Novostavba přístřešku Pustiměř a stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se konstrukce dřevěného přístřešku v areálu hasičské zbrojnice a stavební úpravy stávajícího technického zázemí se změnou užívání na prostory výčepu a hygienického zázemí.
9. 07. 2020 11:05

Projektová dokumentace - rekonstrukce ZUŠ Pustiměř

Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy v Pustiměř č.p. 166 pro potřeby ZUŠ a obecní knihovny.
28. 01. 2020 14:26

Novostavba vodovodní přípojky – hřbitov Pustiměř

Jedná se o stavební práce, které spočívají v novostavbě vodovodní přípojky délky 6,5 m, která bude provedena protlakem pod místní komunikace a vyvedena do vodoměrné šachty. Z vodoměrné šachty bude napojen vnější vodovod, který bude následně napojen na stávající nadzemní vodovodní potrubí.
1. 08. 2019 13:00

Chodník a zastávky veřejné dopravy v místní části Pustiměřské Prusy, Pustiměř

Záměrem investora, kterým je Obec Pustiměř, je stavba nového chodníku navazujícího na stávající chodník v místě sjezdu k RD č.10 vedeného podél vozovky sil.III/37729 k zastávce ve směru z centra obce na jižní straně vozovky. Součástí úpravy je zastávkový záliv a nástupiště autobusové zastávky s navázáním chodníku na sjezd k RD č.147. Toto řešení si vyžádá demolici stávajícího dřevěného přístřešku. Realizace nového přístřešku je součástí stavby. Na severní straně vozovky bude upravena autobusová zastávka s navázáním na stávající chodník podél RD. Nově je navrženo snížení nášlapu obrubníku na 2cm chodníku na jižní straně v místě nových schodů naproti vjezdu k RD č.190. Chodník končící u sjezdu k RD č.147 je směrován ke stávajícímu chodníku u RD.č.81. Chodníky a zastávky jsou umístěné na parcele č.740 a č.681 ve vlastnictví obce.
31. 07. 2019 16:00

Pustiměř - chodník Adélka, vjezd OÚ

Stavební práce spočívající ve vydláždění chodníku kolem restaurace Adélka a kolem přilehlého parku v Pustiměřských Prusích a ve vydláždění vjezdu na dvůr OÚ Pustiměř.
27. 06. 2019 12:55

Pustiměř - parkování u pošty

Vybudování 11 podélných parkovacích stání.
2. 04. 2019 7:48

Vybavení novostavby mateřské školy nábytkem

Jedná se o vybavení mateřské školy s kapacitou 2 x 28 dětí pobytové místnosti včetně lehárny, 2 x 28 dětí šatny, 1 x výdejna jídla, 1 x šatna personál.
25. 07. 2018 14:07

Rekonstrukce kotelny ZŠ Pustiměř – nová budova školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího zdroje tepla ve stávající kotelně III. kategorie a včetně všech rozvodů v rámci prostoru kotelny. Výměna topného zdroje bude prováděna za plného provozu školy.
29. 06. 2018 16:00

014D24100 8354 Pustiměř - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

Dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení Z, kategorie podvozku 1, pro městský provoz s celkovou hmotností do 3 500 kg, s požárním přívěsem nákladním kategorie 01.
29. 06. 2018 14:25

Rekonstrukce nádrže - Pustiměř

Obnova stávajícího rybníka na parcele číslo 1577/69-81 a 1578/1-11 v k.ú. Pustiměř v majetku obce Pustiměř.
29. 05. 2018 16:40

Základní škola a Mateřská škola – Zvýšení kapacity

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele spočívajících v přístavbě základní a mateřské školy. Projektová dokumentace pro provedení stavby je vyhotovena projekční kanceláří Ing. Zdeňkem Bučkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, Brno – Kohoutovice
14. 12. 2017 17:00