Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
7
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
8
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
9
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
10
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
11
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
12
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
13
LETNÍ DĚTSKÉ STANOVÁNÍ
PUSTÍME LÉTO
14
15
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
POUŤOVÁ ZÁBAVA - PÁTEK 26. 7.
27
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI 2024
28
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI 2024
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky a organizace > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů 

AKTUÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA https://www.sdhpustimer.cz/

 

Nejstarší historie Sboru dobrovolných hasičů v obci Pustiměř
Zpracováno podle zprávy přednesené na  výroční schůzi panem Karlem Holušou.

Před 120 lety v roce 1882 byl založen v naší obci dobrovolný sbor hasičů, který si vzal za cíl: bojovat proti ohni, chránit majetek a životy lidí. Uplynulých 120 let je doba velmi dlouhá a je proto přirozené, že tento časový úsek prošel svým vývojem. Hasičský sbor byl založen v podmínkách kdy byl oheň nejen dobrodiním, ale součastně nebezpečným živlem, jemuž často padly za oběť nesmírné hodnoty. Vzhledem k tehdejšímu stupni vývoje techniky, k politickým a národnostním i sociálním podmínkám tehdejší společnosti, byla práce odvislá jen od dobrovolnosti a množství poskytovaných darů a příspěvků.
Obec Pustiměř tehdy čítala 155 domů a obec Německé Prusy 144 domů. Pro často vzniklé požáry a jejich zhoubné následky, začali občané Pustiměře organizovat dobrovolný hasičský spolek.
První schůze přípravného výboru se uskutečnila 2. února 1882. Ustanovující schůze, tehdy valná hromada, která se konala 4.6. 1882, položila základ k dobrovolné práci hasičů. Na této valné hromadě za přítomnosti c. k. místodržitele byly čteny a schváleny stanovy. Zakladatelé byli občané z Pustiměře, Německých Prus a Zelené Hory.
Prvním starostou sboru: Jánský František - starosta obce Pustiměř, ředitel občanské záložny v Pustiměři a První kontribučenské spořitelny ve Vyškově.
Jeho náměstek: Straka František - starosta Zelené Hory
Velitel: Pospíšil František, podučitel z Pustiměře, který se velice zasloužil o cvičení, zavedení řádu a poslušnosti.
Sbor byl rozdělen do 4 družstev s následujícími náčelníky:Znak

I.   družstvo: lezci - náčelník Jan Adamec, rolník z Pustiměře
II.  družstvo: stříkači - náčelník Látal František, obchodník
III. družstvo: vodaři - náčelník Navrátil Petr, prodavač spolku
IV. družstvo: strážci - náčelník Přikryl Karel, rolník

místonáčelníci: Streit František, Koudelka František, Zukal Jan, Krampl Karel, všichni z Německých Prus.
Jednatel: Pospíšil Jan, rolník z Pustiměře
Pokladník: Adamec Jan, obchodník z Pustiměře
Členové: Paráček František, Ševčík Engelberk, Straka Jan, Spisar František, Orálek František, Komárek František, Crhák František, Komárek Václav a Smékal Inocent.

Příspěvky od činných členů byly určeny k placení 10 krát měsíčně. V tomto roce byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka se vším příslušenstvím za 734 zlatých. Dále 100 metrů hadic, dvoják žebř a výstroj pro mužstvo. Celkové jmění inventární činilo 1059 zlatých a 83 krejcarů. Na tuto částku přispěli všechny tři obce po 300 zlatých. Ke konci roku 1882 bylo 86 činných členů a 20 přispívajících a to ze všech tří obcí. Každý činný člen si musel pořídit oblek na cvičení a na vycházku ze svých vlastních nákladů.

V roce 1883 byly zakoupeny další hadice, přílby, opasky a tlučeny.
V roce 1884 byly přikoupeny háky, žebře a navijáky.
Požární sbor se zúčastňoval také  kulturních a politických akcí.
V roce 1896 svěcení nového hřbitova.
V roce 1898 pomáhají zajišťovat výstavbu nynějšího kostela. V té době bylo ustanoveno družstvo samaritánů, neboť při požárech se stávaly i úrazy, které bylo nutno hned ošetřit. Toto družstvo samaritánů bylo v pozdější době základem při založení ČĆK u nás v Pustiměři. Během 41 roků své existence t. j. do roku 1923 zúčastnili se naši hasiči 37 zásahů u požárů v místě a 20 zásahů u požárů přespolních.

Po druhé světové válce byla zahájena činnost v prvním dnu po osvobození. Pak dochází k převratným změnám v hasičstvu. Župy a obvody byly zrušeny a tvoří se okresní hasičská jednota. Všichni se zapojili do činorodé práce. Začalo budování vesnice. na vesnici jsou vybudovány nové zemědělské objekty, milionové hodnoty je nutno střežit, provádět prevenci a kontroly.

Podíváme - li se ještě zpět do 50 let minulého století, nastaly určité změny i u nás hasičů. Z hasičů se staly požárníci, ze starostů předsedové, z bratrů soudruzi. O materiální zabezpečení se starala okresní inspekce PO a národní výbor.
V roce 1977 byla postavena nová požární zbrojnice v akci "Z". Požární sbory Pustiměře a Pustiměřských Prus se sloučily jako poslední společenská organizace národní fronty v obci. Prvním předsedou sloučené organizace byl zvolen Holuša Karel, nový občan Pustiměře a byly mu předány kláče od požární zbrojnice. Časem jsme získali novou skříňovou  Avii - požární auto s plným vybavením, které dobře slouží dodnes. Národní výbor zakoupil 10 členům nové vycházkové stejnokroje, které jsou používány při slavnostních příležitostech.
Po roce 1989 jsme se stali opět hasiči a inspekce požární ochrany byly zrušeny. Majetek byl převeden pod obecní úřad. Máme velké štěstí, že představitelé obce Pustiměř vychází našemu sboru všemožně vstříc. Závěrem lze říci, že práce sboru dobrovolných hasičů je velice obsáhlá a vyžaduje od každého příslušníka zásahové jednotky vysokou odbornost, uvědomělou kázeň a podřizování se kolektivní výchově.