Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
BLUE ŠLE BAND - KONCERT
30
PALIČKOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
31 1
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN
2
3 4
Den sociálních služeb
5 6 7 8 9
10 11 12 13
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PUSTIMĚŘ
14 15
Zájezd na muzikálovou pohádku O statečném kováři do Brna
DEN OTCŮ A LETNÍ KINO
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
SLOVANSKÉ SILOVÉ KLÁNÍ 2024
30
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Realizované akce

Realizované akce

OPRAVA CHODNÍKU ZA SOKOLOVNOU - BŘEZEN 2024

Chodník spojující Sokolovnu s podiem v areálu za Sokolovnou byl v minulosti nešťastně zbudován. Směrem k podiu čněl významně nad terén, což bylo doprovázeno nepohodlnou terénní vlnou, která znemožňovala mimo jiné jednoduchou a bezpečnou výstavbu velkokapacitního stanu, který je v tomto areálu každým rokem stavěn při konání tradiční svatoanenské pouti jako ochrana před sluncem či deštěm. Umístění stanu muselo být podřízeno zmíněné terénní vlně, což mělo za následek nevhodné umístění samotného stanu, ale i rozmístění laviček uvnitř. Na stavu chodníku se také již podepsal zub času, v jehož důsledku byla dlažba místy propadlá a obruby vyvrácené. V průběhu měsíce března byl tedy chodník částečně ponížen a vyspravena propadlá dlažba. Dlažba byla také opravena v nejhorších úsecích u budovy samotné Sokolovny.

Předmětná úprava umožní stavbu stanu při opěrné zdi, čímž se zvětší průchod mezi stanem a budovou. Dále také zmenšení terénní vlny zajistí lepší stabilitu laviček ve stanu. Z přiložených fotografií to není možná zcela patrné, ale změna je pro využívání areálu opravdu zásadní.

Terénní vlna působila problémy při stavbě stanu na poutiUpravený chodník a terénní vlna za Sokolovnou


OPRAVA OPLOCENÍ NA HŘIŠTI ZA SOKOLOVNOU - BŘEZEN 2024

Hřiště za Sokolovnou bylo vybudováno řádově před dvaceti lety. Součástí budovaného hřiště byly také ochranné sítě proti vylétnutí míčů mimo hřiště. Bohužel materiál časem chřadl a degradoval, což bylo doprovázeno také vandalstvím v podobě pálení sítí zapalovači. Postupem času byly sítě v podstatě každoročně opravovány a částečně nahrazovány. V letošním roce byl stav sítí takový, že se musela začít řešit kompletní rekonstrukce. Stáli jsme tedy před dilematem, jakým způsobem nahradit stávající nefunkční a neestetickou síť. Jednou z variant bylo opětovné kompletní nahrazení polypropylenovou sítí. Druhou variantou bylo nahrazení sítí poplastovaným drátěným pletivem. Nakonec byla zvolena varianta tenisového pletiva se silnějšími dráty, než je tomu u pletiva plotového. Od provedené opravy si slibujeme vyšší odolnost především proti vandalismu. Výhodou byla také nižší pořizovací cena.

Původní nevyhovující oploceníNové oplocení na hřišti za Sokolovnou


ZNAČENÍ NA PARKOVIŠTI PŘED RESTAURACÍ ADÉLKA - BŘEZEN 2023

Mezi budovami hasičské zbrojnice a restaurací Adélka je vjezd do areálu za obecním úřadem. V minulém roce byla opravena kanalizační revizní šachta a zaasfaltován nájezd. Už v době provádění těchto úprav se uvažovalo o doplnění vjezdu o vodorovné značení, neboť návštěvníci restaurace nezřídka parkovali tak, že nebyl možný pohyb techniky do areálu za hasičskou zbrojnici. Po dohodě s firmou Trasig s.r.o. bylo na místě provedeno vodorovné značení v podobě žluté klikaté čáry V12a, která vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Prosíme tedy všechny občany, aby toto značení plně respektovali.


RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE U SOKOLOVNY - LISTOPAD 2023

Ve 2. polovině minulého roku proběhly restaurátorské práce na klasicistním kamenném kříži s korpusem Krista s mariánským motivem z roku 1783 na ostrůvku zeleně u Sokolovny. Kříž je hodnotným kamenosochařským dílem a významnou uměleckohistorickou památkou v obci. Je památkově chráněn.

Z vizuálního průzkumu vyplynulo, že objekt a modelace povrchu byl ve velmi špatném až havarijním stavu. Restaurátorský zásah byl tedy žádoucí. Povrch kamenných prvků byl pokryt usazenými prachovými depozity a značným výskytem mikrovegetace. Jednalo se především o mechy a řasy, a to především na místech exponovaných povětrnostním vlivům. Materiál kamene byl silně degradován. Docházelo k erozivnímu narušení a lokálním mechanickým poškozením modelace na exponovaných místech – hrany, profilace, reliéfy a figura Krista.  U některých písmen docházelo vlivem degradace kamene k jejich nečitelnosti. Pylon byl pravděpodobně v minulosti zlomený, což dokládala viditelná horizontální prasklina a dvě kovové kramle po stranách pylonu.

Restauratérské práce provedli Václav Douša a Vlasta Douša z Nemotic. Na restaurování kříže byly získány dotace z Ministerstva zemědělství a z Ministerstva kultury.

Kříž před restaurovánímHorní část kříže s Ježíšem po restaurováníKříž po restaurování


STARÁ CIHELNA JE JAKO NOVÁ - LISTOPAD 2023

Největší stavební akcí v tomto roce byla rekonstrukce vozovky v ulici „Stará cihelna“. Stav vozovky v této části obce byl vyhodnocen jako nevyhovující, v některých místech i jako havarijní. Podepsal se na tom „zub času“ a četné výkopy v tělese silnice realizované z důvodu připojení rodinných domů k technické infrastruktuře. V celé délce ulice byl tedy obnoven asfaltový kryt vozovky a byly vyměněny obrubníky. Na začátku ulice byl předlážděn chodník. Práce byly dokončeny začátkem listopadu a provedla je firma VHS - stavby Vyškov s.r.o. Ulice získala po provedení rekonstrukce vozovky úplně jiný vzhled.
Vozovka byla v nevyhovujícím stavuNová vozovka ve staré cihelně


DOPOJENÍ CYKLOTRASY DO STARÉ CIHELNY - LISTOPAD 2023

V roce 2020 došlo ve spolupráci naší obce a města Vyškova ke zpevnění polní cesty v úseku ze spojovací cesty na Radslavice směrem do průmyslové zóny Sochorova na okraji Vyškova. Řada cyklistů i chodců se na tuto „cyklotrasu“ napojovala přes ulici „Stará cihelna“ a následně přes polní cestu. Pohyb po polní cestě nebyl vzhledem k jejímu charakteru zcela komfortní a trasa vedla částečně i po soukromích pozemcích. Vzhledem k tomu, že tuto trasu využívá početná skupina uživatelů, bylo snahou obce zbudovat cestu se zpevněným povrchem a po vlastních pozemcích. Byla tak zbudována nová cyklotrasa v délce cca 250 m. Cyklotrasa je zhotovena z několika vrstev asfaltového recyklátu opatřených živičným nátěrem s posypem z jemného kameniva. Část úseku cyklotrasy ve směru od „Staré cihelny“ je vymezena jako společná stezka pro pěší a cyklisty a je zde tedy zakázán pohyb motorových vozidel. Zároveň došlo ke stavebním opatřením k odvádění srážkových vod. Zbudováním cyklotrasy se zlepšil komfort pro pěší a cyklisty, kteří tudy prochází nebo projíždí v rámci volnočasových aktivit nebo v rámci cesty do zaměstnání.

Cyklostezka ze Staré cihelnyStavební práce na cyklostezceCyklotrasa


OPRAVA PÁSOVÝCH VPUSTÍ NA ZELENOHORSKÉ A POD OBOROU - LISTOPAD 2023

Při přívalových deštích docházelo na ulici Zelenohorská a Pod Oborou k zaplavení, ucpání a následnému přetékání pásových vpustí. Tato zkušenost ukázala, že na místě instalované vpusti jsou nedostatečné, poddimenzované, a proto byly v letošním roce nahrazeny novými kapacitnějšími. Nově instalované vpusti jsou nejen kapacitnější, ale i komfortnější na obsluhu. V tomto případě není již nutné pro čištění a odklopení vpustí používat klíče, ale jsou snadněji přístupné, např. za pomocí krumpáče. Proti případné krádeži jsou vpusti zaopatřeny panty.  Také na ulici Příční docházelo k nežádoucím událostem vlivem malé kapacity odvodnění komunikace, a proto zde byla doplněna další uliční vpust. Věříme, že uvedená opatření dopomohou k lepší situaci v případě nepříznivého počasí.

Vpusť na ulici ZelenohorskáVpusť Pod Oborou


OPRAVA ZÍDKY V AREÁLU ZA OBECNÍM ÚŘADEM - LISTOPAD 2023

Zadní část areálu za hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem je dlouhá léta ze zadní části zabezpečena betonovým panelovým oplocením. Vlivem letitosti v minulém roce docházelo postupem času k řícení zídky. Především z bezpečnostních důvodů bylo tedy v letošním roce přistoupeno ke kompletní opravě spočívající ve zbourání staré zídky a nahrazení zídkou novou. Za materiál byly zvoleny opět betonové panely usazené v betonových sloupcích. Oproti předešlému stavu byla nová zídka doplněna kovovou brankou tak, abychom všichni mohli vcházet do areálu i z humen.

Demontáž starého plotu za obecním úřademNové betonové oplocení s brankou


OPRAVA VJEZDU ZA RESTAURACÍ ADÉLKA - LISTOPAD 2023

Oprava vjezdu za Adélku.jpg

Mezi budovami hasičské zbrojnice a restaurací Adélka je vjezd do areálu za obecním úřadem. Letitostí a především užíváním došlo v tomto místě k uvolnění kanalizační revizní šachty a rozbití schodu. V průběhu listopadu jsme tedy nechali opravit zmíněnou revizní šachtu a zaasfaltovat nájezd. Provedená úprava měla mimo jiné za cíl také zvýšení bezpečnosti, neboť parkoviště, resp. nájezd v tomto místě byl v havarijním stavu. Jakmile to počasí dovolí, bude zde doplněno také vodorovné značení upozorňující řidiče, že se zde nachází vjezd a že zde není možné parkovat.


VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ - LISTOPAD 2023

Výměna osvětlení vě školní tělocvičněVe školní tělocvičně bylo osvětlení na hraně životnosti a některá svítidla začala odcházet. Svítidla byla vzhledem ke svému stáří energeticky náročná a svícení bylo neekonomické. Obec tedy přistoupila k výměně starého osvětlení za nová, úsporná svítidla.

 

 

 

 


VÝMĚNA DVEŘÍ V HASIČSKÉ Z BROJNICI - LISTOPAD 2023

Nové dveře v hasičské zbrojnici.jpgBudova hasičské zbrojnice v průběhu let prochází postupnou celkovou rekonstrukcí, o čemž pravidelně informujeme mimo jiné i prostřednictvím zpravodaje. V listopadu letošního roku byla provedena výměna starých, poškozených, esteticky nevhodných dveří z doby výstavby hasičárny. Vyměněno bylo celkem 10 ks dveří s tím, že mezi garážovou a klubovnovou část byly osazeny dveře protipožární včetně samozavírače.

 

 


PŘEBALOVACÍ PULT V KNIHOVNĚ - ŘÍJEN 2023

Přebalovací pult v knihovněAbychom zpříjemnili komfort pro naše nejmenší spoluobčany a jejich maminky, tak jsme v září v budově knihovny nainstalovali přebalovací pult, který je umístěný na toaletě pro invalidy. Abychom tím naopak neznepříjemnili komfort invalidům, tak byl vybrán skládací přebalovací pult, který lze po použití složit.

 

 

 

 

 


OPRAVA CHODNÍKŮ KOLEM NÁKUPNÍHO STŘEDISKA RADOST - ŘÍJEN 2023

V rámci rekonstrukcí chodníků podél páteřní silnice došlo i ke stavebním úpravám zpevněné plochy před nákupním střediskem Radost a opravám chodníků a k úpravě trasy chodníku u sousedních nemovitostí. Došlo zde i k odstranění schodů mezi domy č. p. 16 a 205 a 152 a 15. Tento úsek se tak stal bezbariérovým.

Prostor před nákupním střediskem Radost po rekonstrukci.jpgOdstavná plocha před rekonstrukcí


MAPA U MARCHANKY - ZÁŘÍ 2023

Doprovodný text k cyklomapě

Mapa u Marchanky

Na posezení u vodní plochy Marchanka jsme umístili ručně malovanou mapu Vyškovska, která je doplněna průvodním textem a obrázky. Na grafickém ztvárnění doprovodných obrázků se podíleli i žáci naší základní umělecké školy Valentýna Lasotová a Šimon Petříček.

 

 

 

 


NOVÉ PÍSKOVIŠTĚ V AREÁLU ZA OÚ - ZÁŘÍ 2023

Nové pískoviště z retextilu za OÚDětské hřiště za obecním úřadem je na místě už celou řadu let. Postupem času dochází k postupné degradaci použitých materiálů. Herní prvky tak v současnosti prochází každoroční celkem rozsáhlou opravou. Nejinak tomu bylo i v případě pískoviště. Zub času je neúprosný a pískoviště se dostalo do fáze, kdy bylo nutné jej nahradit. V průběhu měsíce září došlo ze strany pracovní čety k výměně stávajícího nevyhovujícího pískoviště za pískoviště nové. Stejně jako v areálu fotbalového hřiště byl za materiál zvolen tzv. „retextil“, tzn., že pískoviště bylo zhotoveno z recyklovaných desek vyrobených ze směsi textilu a plastů. K výrobě tohoto materiálu byl použit zbytkový textil ze sběrných nádob umístěných mimo jiné i v naší obci.

 


LOKÁLNÍ OPRAVA HLAVNÍ SILNICE - SRPEN 2023

Hlavní průtah obcí je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, která zde provádí jak zimní, tak i obecnou údržbu komunikace. Krajnice u Málkového a u nové budovy knihovny byla v letošním roce již v havarijním, resp. nevyhovujícím stavu, a proto jsme požádali výše uvedeného správce komunikace o sjednání nápravy. V průběhu měsíce srpna bylo ze strany SÚS JmK provedeno odfrézování vadné vozovky a náhrada živičnou konstrukcí.

Oprava hlavní silnice u MálkovéhoOprava hlavní silnice v blízkosti nové knihovny.jpg


PINGPONGOVÝ STŮL ZA KNIHOVNOU - SRPEN 2023

V areálu za novou knihovnou, konkrétně pak v místě bývalého mlatu u parkoviště na Nové ulici, jsme umístili outdoorový celoroční stůl na stolní tenis. Jedná se o výrobek přímo určený do veřejných prostor. Stůl sem byl umístěn, neboť se jedná o místo kryté před větrem, který by případně mohl kazit dojem ze hry.

Chtěli bychom tímto potěšit příznivce stolního tenisu a současně doufáme, že stůl si najde své nové zákazníky a že nebude zahálet či sloužit k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Pingpongový stůlPingpongový stůl


OTEVŘENÍ LOGOPEDICKÉ ORDINACE - ČERVEN 2023

V roce 2016 ukončila praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jana Muzikářová provoz ordinace na zdravotním středisku. Ordinace byla od té doby prázdná, nového pediatra se nedařilo sehnat. Obec se tedy rozhodla, že ordinaci zrekonstruuje na bytový prostor, o který by byl mezi občany zájem.

Zájem o provozování ordinace však náhle projevila paní Lenka Kodovská, a to k účelům klinické logopedie. Obec od záměru změny využití prostoru na byt tedy upustila a rozhodla se prostory využít pro potřeby ordinace klinické logopedie.

Ordinace klinické logopedie paní Kodovské zajišťuje diagnostiku a terapii dětí i dospělých s  narušenou komunikační schopností. Poskytuje komplexní péči sestavovanou přímo na míru klienta. Více informací se dozvíte na webových stránkách https://logopediekodovska.cz/.

Logopedická ordinaceKoutek pro děti v čekárně


NOVÝ VARNÝ KOTEL VE ŠKOLNÍ KUCHYNI - ČERVEN 2023

Nový varný kotel ve školní kuchyniDo školní kuchyně byl nainstalován nový elektrický varný kotel Alba Hořovice o objemu 85 litrů. Stávající kotel byl starý 34 let, byl velmi často opravován a nebyly dostupné náhradní díly. Při poslední opravě bylo zjištěno zkorodované krytí dna kotle, což ohrožovalo bezpečnost provozu. Školní kuchyně zajištuje vaření pro téměř 400 strávníků.

 

 

 


ZAHÁJENÍ PROVOZU OBECNÍ KNIHOVNY A ZUŠ V NOVÝCH PROSTORÁCH - KVĚTEN 2023

Dne 6. května 2023 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované budovy bývalé dolní MŠ, která nově slouží pro potřeby obecní knihovny a základní umělecké školy.

Stavba obsahuje sklepní prostory, 2 nadzemní podlaží a půdní prostor. Zadní přistavovaná část, ve které se právě nacházíme, je jednopodlažní. Ve sklepních prostorech se nachází učebna pro bicí, učebna keramiky a kotelna. V 1. NP se nachází prostory knihovny, která se skládá z oddělení pro dospělé, z oddělení pro děti a počítačového koutku. Prostory knihovny jsou bezbariérové a bezprahové a umožňují tak bezbariérový pohyb osob s omezenou možností pohybu. Dále se zde nachází i společenský sál, jedna učebna pro výuku ZUŠ, kuchyňka a WC pro veřejnost a žáky, WC pro personál a WC pro invalidy, vše opět s bezbariérovým přístupem. Ve 2. NP se nachází sedm učeben a terasa, vše pro výuku ZUŠ. Pro výuku žáků je tedy v celé budově k dispozici celkem deset učeben. Společenský sál, ve kterém se právě nacházíme, lze využít k přednáškám, besedám, obřadům nebo k menším koncertům.

V rámci rekonstrukce budovy byl brán zřetel i na energetické úspory a ekologická opatření. Budova je nově zateplena, jsou vyměněna okna a dveře, vytápění probíhá úsporným kondenzačním kotlem. Dešťová voda ze střech je svedena do akumulační nádrže a pomocí automatického zavlažovacího systému bude využívána pro zálivku zahrady. Přepad z akumulační nádrže v případě většího množství vody je sveden do suchého zasakovacího jezírka. Přístavba této budovy, která má plochou střechu a venkovní pergoly, jsou koncipovány jako tzv. zelené střechy, které zlepšují mikroklima zdejšího prostředí.

Zahrada byla upravena do parkového vzhledu, doplněna herními prvky a slouží i jako dětské hřiště a příjemné relaxační místo pro setkávání občanů.

Zadní pohled na budovu po rekonstrukciOddělení pro děti


OTEVŘENÍ HERNIČKY PRO DĚTI - KVĚTEN 2023

Na základě zájmu maminek s malými dětmi se obec rozhodla zrekonstruovat a znovu otevřít herničku pro děti v prostorách obecního úřadu. Organizovaně je hernička otevřena v úterý od 9 do 11 h (tvoření pro děti 3+ s Lenkou Petrželovou) a v pátek od 9 do 10:30 h (program pro menší děti s Kristýnou Chaloupkovou). Mimo tyto určené termíny je herna volně přístupná v pondělí a ve středu od 8 do 17 h a ve čtvrtek od 8 do 12 h. Klíče jsou k půjčení v kancelářích OÚ. Program, akce a další informace budou sdíleny prostřednictvím FB skupiny Pustiměřská hernička: https://www.facebook.com/groups/1243737952894388/.

Herna pro dětiTvůrčí místnost


NÁVRAT SOKOLSKÝCH SYMBOLŮ NA SOKOLOVNU - KVĚTEN 2023

Na objektu Sokolovny, postaveném v letech 1929-1932, býval nad hlavním vstupem umístěn nápis „SVORNĚ VPŘED“ a znak sokolského spolku. Po rekonstrukci této budovy v roce 2009 již nebyly tyto sokolské symboly na budovu znovu umístěny.

Obec Pustiměř se rozhodla, i na základě intervence ze strany občanů, sokolské symboly na budovu vrátit. I když dnes budova již neslouží k tělovýchovným účelům a je využívána jako kulturní dům, nikdo ji neřekne jinak než Sokolovna. Jde i o připomenutí úsilí minulých generací, které tuto budovu postavily a staraly se o ni.

Grafický návrh podle původní podoby zhotovil pan Martin Pecka, výrobu symbolů a jejich instalaci pak zajistil pan Tomáš Měšťánek.

Sokolovna před rekonstrukcí - leden 2009Sokolovna s navrácenými symboly - květen 2023


Úprava nájezdu u sokolovny - DUBEN 2023

Bezbariérový nájezd u Sokolovny

V průběhu měsíce března letošního roku jsme upravili nástup na chodník před Sokolovnou, čímž jsme přispěli dalším střípkem k bezbariérovosti naší obce.  Tímto krokem jsme reagovali na četné připomínky občanů a také na své osobní zkušenosti. Práce byly provedeny firmou  VHS - stavby Vyškov s. r. o.

 

 

 


OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZA HUMNY - DUBEN 2023

Poškozená skruž

Nová skružLetitostí materiálu skruží a především neukázněností někoho z nás došlo k poškození skruže a poklopu dešťové kanalizační stoky v humnech. V průběhu měsíce dubna byla tedy provedena oprava kanalizační šachty a poklopu šachty.

 

 

 


OPRAVA CHODNÍKU A NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ OBCE - BŘEZEN 2023

V minulém roce při provádění oprav uvnitř budovy technického zázemí obce Pustiměřské Prusy č. p. 101 bylo zjištěno, že kanalizace v budově je v havarijním stavu. Došlo tedy k opravě, a to až ven z budovy. Vzhledem ke skutečnosti, že i samotné napojení na splaškovou kanalizaci přes septik bylo v havarijním stavu, bylo v letošním roce přistoupeno ke zbudování nové přípojky a zrušení septiku. Nově je tak již budova napojená napřímo na kanalizaci a není tak nutné platit případné vyvážení odpadních vod. Současně s budováním nové přípojky byla realizována rekonstrukce chodníku ve stávající trase.

Průběh stavebních pracíNový chodník před technickým dvorem obce


OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE - ÚNOR 2023

V průběhu několika posledních let se za významné spolupráce SDH Pustiměř postupně snažíme uvést budovu hasičské zbrojnice a jejího okolí do stavu, který by odpovídal nejen požadavkům dnešní doby, ale i potřebám samotných hasičů. Po úspěšné rekonstrukci kuchyně, šatny, horní a dolní klubovny se dostala v průběhu ledna a února letošního roku na řadu požární zbrojnice – garáž a dílna. Byla zde zavedena nová elektroinstalace, došlo k opravě omítek, vymalování a instalaci nových regálů. Do oprav se aktivně zapojili členové SDH Pustiměř, za což bychom jim rádi poděkovali. Řídit opravy v případech, kdy vidíte, že o budovu, hasičský sport, práci s mládeží, a především o dění v obci má někdo zájem, je příjemným úkolem.

Pohled na opravenou zbrojniciÚklidové práce členů SDH


INSTALACE OSVĚTLENÍ ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ - LEDEN 2023

Nové osvětlení

Areál za obecním úřadem je hojně využíván jak sdružením dobrovolných hasičů a širokou veřejností, tak samotnou obcí. V průběhu posledních let se zde pořádají různé hasičské soutěže, letní kina, letní noci atd. Podstatná část z uvedených akcí se koná až do pozdních hodin a proto jsme se společně s SDH dohodli, že by bylo vhodné alespoň po místně areál osvětlit. Z uvedeného důvodu tedy byla na přelomu roku provedena instalace pěti sloupů s lampami doplněné o kabeláž pro ozvučení areálovým rozhlasem a slaboproudou kabeláž pro rozvody časomíry. Ambicí takto provedeného osvětlení je nasvětlit především dráhu pro hasičský sport a také areál pro případné akce.


MOKŘAD U STUDÁNKY V MELICÍCH - LISTOPAD 2022

V roce 2020 odkoupila obec na základě požadavku tehdejšího zastupitele Romana Trávníčka od fyzických osob pozemky u studánky v Melicích o celkové výměře cca 1 300 m2. Od samotného počátku bylo uvažováno, že pozemky budou sloužit propřírodním účelům, ostatně jednalo se i o ústní podmínku prodeje pozemku. Následně se začalo s řešením konkrétního druhu opatření, který by na místě měl vzniknout. Ze dvou myšlenkových proudů nakonec zvítězil návrh, jehož hlavním motivem bylo na místě zbudovat terénní úpravy tak, aby zde vznikla kaskádovitá soustava tůní. Naopak cílem nebylo vytvoření souvislé větší vodní plochy, neboť tomuto záměru neodpovídá rozloha obcí vlastněných pozemků.  

Ve spolupráci se spolkem Mokřady z.s. byl vypracován návrh představující soustavu tří tůní o rozměrech 140, 60 a 20 m2, který byl následně i zrealizován. Opatření si klade za cíl pozdržení vody v naší zemědělsky intenzivně obhospodařovávané krajině a vytvoření biotopu pro různé druhy živočichů a rostlin. Na místě budeme v budoucnu moci sledovat, jakým způsobem se příroda v podobných místech chová. Lokalita tak nebude sloužit pouze přírodním účelům, ale pro zvědavé může sloužit i jako místo s edukativním dopadem.

Chtěl bych touto cestou poděkovat mimo jiné Romanu Trávníčkovi za aktivitu a zájem o opatření podobného stylu. Bez jeho přičinění by pravděpodobně toto opatření nevzniklo v současné podobě. V naší krajině se jedná o výjimečný a bohužel ojedinělý počin.Mokřad v MelicíchMokřad v Melicích


VÝSADBA JABLONÍ PODÉL STEZKY DO VYŠKOVA - LISTOPAD 2022

Jabloňové stromořadíV roce 2020 byla vybudována cyklotrasa z Pustiměře do Vyškova a to v úseku od spojovací cesty na Radslavice po rybník Marchanka, resp. po Pustiměřskou ulici ve Vyškově. Již od počátku realizace této stavby jsme řešili osazení stezky doprovodnou zelení. Získat dotaci na výsadbu v tomto čase nebylo reálné.  Ve stejném období se naskytla příležitost uložit plánovanou výsadbu stromořadí jako náhradní výsadbu za provedené kácení dřevin podél dálnice D 46, neboť nebylo možné náhradní výsadbu zrealizovat přímo u dálnice. Na základě výše uvedeného bylo tedy v předmětném úseku vysázeno celkem 142 ks ovocných dřevin jabloní na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na místě tak v budoucnu budeme mít možnost ochutnat pestrou škálu původních starých či krajových odrůd jabloní, kterých se zde nachází celkem 37. Těšit se tak můžeme na sladká, kyselá, růžová, mramorovaná a jiná jablka odrůd jako jsou např. Astrachán červený, Jadernička moravská, Gdáňský hranáč, Malinové holovouské, Parména zlatá, Vlkovo, Strýmka, Míšeňské, Gravštýnské, Řehtáč soudkovitý, Matčino atd.

 

 


REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V RESTAURACI ADÉLKA - ZÁŘÍ 2022

Nové plynové kotle v restauraci AdélkaV restauraci Adélka byly v měsíci září nainstalovány dva nové plynové kondenzační kotle značky BAXI každý o výkonu 35 kW. Stávající kotle byly na hranici životnosti a již nesplňovaly podmínky pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. S výměnou kotlů byly spojeny i práce v oblasti plynoinstälace, zdravotně technické instalace a MaR. Práce provedla firma TRASJKO, a.s.

 

 

 

 

 


NOVÉ PÍSKOVIŠTĚ U KABIN VE SPORTOVNÍM AREÁLU - SRPEN 2022

Pískoviště ve sportovním areáluAreál fotbalového hřiště doznal v posledních letech významných změn v podobě nových herních prvků a dalších úprav. Při naší práci však nesmíme zapomínat i na prvky stávající. V průběhu měsíce srpna došlo k náhradě stávajícího nevyhovujícího pískoviště za pískoviště nové. Jako materiál byl zvolen tzv. „retextil“ tzn., že pískoviště bylo zhotoveno z recyklovaných desek vyrobených ze směsi textilu a plastů. K výrobě tohoto materiálu byl použit zbytkový textil ze sběrných nádob umístěných mimo jiné i v naší obci.

 


RESTAURACE KŘÍŽE U STUDÁNKY V MELICÍCH - SRPEN 2022 

V rámci péče obce o drobné sakrální stavby byl zrestaurován kamenný kříž s korpusem Krista s reliéfy Beránka Božího a Panny Marie u studánky v Melicích. Z vizuálního průzkumu provedeného restaurátorem vyplynulo, že dílo je v havarijním stavu. Docházelo k postupnému úbytku historické a kulturní informace. Statika objektu byla díky špatnému základu, povětrnostním vlivům a umístění velmi ohrožena a hrozilo jeho zřícení se značným poškozením. Z uvedených důvodů byl proveden restaurátorský zásah. Práce provedl restaurátor Václav Douša z Nemotic. Na opravu kříže se podařilo získat dotaci ve výši 199 080 Kč z Ministerstva zemědělství a ve výši 49 000 Kč od Jihomoravského kraje.

Kříž před restaurovánímZrestaurovaný kříž u studánky v MelicíchDetail zrestaurovaného kříže


ODSTAVNÉ PLOCHY U POTRAVIN HRUŠKA - ČERVENEC 2022

U potravin Hruška v Pustiměřských Prusích byla vybudována odstavná plocha pro automobily v délce cca 42 m. Jedno místo je i pro osoby s omezenou schopností pohybu. V řešeném místě je zvýšená frekvence chodců a parkujících vozidel. Situace zde byla nepřehledná a dopravně nebezpečná. Realizací akce se zvýšila bezpečná dostupnost objektu potravin. Práce provedla firma VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Odstavné plochyOdstavné plochyBudování odstavných ploch


ÚPRAVA AKUSTIKY VE VESTIBULU SOKOLOVNY - ČERVENEC 2022

V rámci sálu a vestibulu sokolovny se dlouhodobě potýkáme se špatnou akustikou, resp. se špatným dozvukem. Z tohoto důvodu byla na místo pozvána odborná firma zabývající se měřením hluku a následným návrhem řešení. V průběhu zimních měsíců tak proběhla zkouška akustiky, na jejímž základě byla vypracována nabídka řešení.

Úprava samotného sálu je dlouhodobě řešena, avšak doposud nebylo nalezeno vhodné řešení. Oproti tomu se ve vestibulu sokolovny podařilo najít vhodné a estetické východisko. V průběhu července tedy bylo na strop a stěnu nainstalováno celkem 32 akustických panelů, které výše uvedené problémy se zvukem do značné míry vyřešily. Bohužel se jedná o komplikovanou stavbu, a tak již před instalací panelů bylo zřejmé, že dojde pouze k významné úpravě dozvuků, ale nikoliv k jejich trvalému a 100% odstranění. I přesto je však i laickým pohledem znát, že provedené práce měly smysl.

Akustické panely ve vestibulu SokolovnyAkustické panely ve vestibulu Sokolovny


PŘÍSTŘEŠEK V RÁMCI ZÁZEMÍ OBCE - ČERVENEC 2022

Ve vlastnictví obce je mimo jiné i technický dvůr na č. p. 101, který v minulosti sloužil jako prodejna a servis. V zadní části traktu byl dlouhodobě neupravený a přitom rozestavěný kout. Bylo tedy dohodnuto, že tato část dvorního traktu bude opravena, zadlážděna a zastřešena tak, aby co nejlépe mohla sloužit potřebám zaměstnanců pracovní čety. Nově tak vznikl zastřešený prostor o rozměrech cca 12 x 9 m.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o stavební zásah vyžadující povolení ze strany stavebního úřadu, bylo rozhodnuto, že dojde k administrativní úpravě celého zázemí pracovní čety a z výše uvedeného servisu a prodejny tak dle platných regulí došlo ke změně užívání budovy v souladu se současným stavem. Do konce letošního roku by měla být budova nově zkolaudována, potřebné prostory vyňaty ze zemědělského půdního fondu a neměla by tak již v užívání budovy být žádná překážka.

Původní neupravený prostorNově postavený přístřešek


OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA HŘBITOVĚ - ČERVENEC 2022

Jednou z hlavních akcí v tomto roce byla oprava chodníků na hřbitově. Stávající asfaltové plochy byly již v nevyhovujícím stavu a vykazovaly na řadě míst nerovnosti a další defekty. Jako nejvhodnější materiál pro úpravu zpevněných ploch byla vybrána žulová dlažba. Na toto pietní místo se esteticky hodí, umožňuje zasakování vody a její životnost je prakticky neomezená. V rámci této akce byla provedena i výměna osvětlení areálu hřbitova vč. nasvícení kostela a kolumbária. Dále byla provedena oprava nízké cihelné zdi u hrobnického domu v dolní části hřbitova a natřen zásobník na vodu a vstupní brána na hřbitov. Doplněn byl i drobný mobiliář – lavičky a odpadkový koš. Veřejné pohřebiště tak získalo důstojnou podobu.

Opravené chodníky na hřbitověOpravené chodníky na hřbitověOpravené chodníky na hřbitově


WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ A LEZECKÝ BALVAN VE SPORTOVNÍM AREÁLU - ČERVENEC 2022

Lezecký balvan

V rámci postupného zvelebování sportovního areálu došlo k realizaci workoutového a parkourového hřiště, instalaci lezeckého balvanu o výšce 3,8 m a k umístění venkovních šachů. Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Parkour je typ pohybové aktivity zaměřené na překonávání překážek pomocí výskoků, přeskoků, lezení a akrobatických prvků. 

Workoutové a parkourové hřiště

Lezecký balvan může posloužit k tréninkům našich lezců. Sportoviště ještě nebyla uvedena oficiálně do provozu, čeká se na předání stavby od zhotovitele. V místě skládky hlíny mělo být ještě zbudované hřiště pro plážový volejbal. Skládka hlíny byla určena pro zatravnění škvárového hřiště. Jelikož jsme nedostali souhlas od vlastníka škváry s rozhrnutím zeminy, je realizace hřiště pro plážový volejbal prozatím odložena.

 


OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ČERVENEC 2022

Stav před opravouKomunikace po opravěV červnu tohoto roku došlo k vysprávce výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou. Tato metoda spočívá v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pod tlakem, s použitím speciálního zařízení.

 

 

 

 

 

 

 


OPRAVA KUCHYŇKY V HASIČSKÉ ZBROJNICI - ČERVEN 2022

Pokud jste se poslední dobou dostali do budovy hasičské zbrojnice, tak jste si mohli všimnout, že postupně prochází rekonstrukcí. V poslední době se dostalo na kuchyň, která již nebyla prostorově, esteticky a především funkčně dostačující. Ve spolupráci s SDH došlo tedy ke kompletní opravě kuchyně, a to v podobě nových omítek, výmalby, stropu, elektroinstalace a především kuchyňské linky. Tímto děkujeme SDH za spolupráci.

Nová kuchyňka v hasičské zbrojnici Nová kuchyňka v hasičské zbrojnici


DOVYBAVENÍ TECHNICKÉ ČETY - DUBEN 2022

S přibývající zástavbou v naší obci a také s klesající ochotou nás všech při údržbě veřejného prostranství rostou požadavky na pracovníky obce, resp. neúměrně rostou požadavky na opečovávání různých ploch v obci. Abychom zvýšili možnosti pracovní čety, rozhodli jsme se v letošním roce doplnit techniku o následující zařízení:

- travní sekačka Grillo umožňující lepší manipulaci, sběr a výklop do výšky,

- samonakládací komunální rozmetadlo na sypké materiály na traktor,

- čelní sněhová radlice,

- čelní přídavný nakladač na traktor,

- kontejnerový nosič.

Travní sekačka GrilloČelní sněhová radliceČelní nakladač na traktorKontejnerový nosič


OPRAVA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ NA BUDOVĚ ŠKOLY - DUBEN 2022

Oprava skleněné výplně na budově ZŠI při menších poryvech větru docházelo k rozkmitání skleněné výplně na budově školy a hrozilo tak její vysklení. Z bezpečnostních důvodů došlo ze strany našich zaměstnanců k úpravě a zpevnění zasklených prostor.

 

 


SOLÁRNÍ LAMPA U ZASTÁVKY NA STÁTNÍ SILNICI - DUBEN 2022

Solární světlo na státníV průběhu budování chodníků v části obce od státní silnice po obchod Hruška došlo k přerušení vedení veřejného osvětlení a to směrem k zastávce na státní silnici. Vzhledem ke skutečnosti, že v době prováděných prací nebyl na zmíněné zastávce žádný provoz, resp. veškeré spoje byly zrušeny, nebyla tato situace řešena. Následně však došlo k obnově provozu zastávky. Vzhledem k uvedenému jsme tedy na místo umístili solární lampu, která by měla plně nahradit dříve zde umístěné veřejné osvětlení.

 

 


OPRAVA ŠATNY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ - ÚNOR 2022

Loňské zkušenosti v souvislosti s událostmi v celé republice, ale i u nás v obci ukázaly, jak důležitá je pro obec zásahová jednotka dobrovolných hasičů. Právě přírodní nešvary povolaly zásahovou jednotku do terénu i několikrát denně. Vzhledem k obětavosti našich spoluobčanů jsme přivítali žádost hasičského sboru týkající se požadavku na úpravu šatny zásahové jednotky, neboť doposud užívaná šatna jednoznačně neodpovídala svými rozměry jejich potřebám. Po dohodě bylo tedy přistoupeno ve spolupráci s SDH Pustiměř k úpravě nových prostor a vybavení prostorné šatny.

Opravená šatna JSDHOpravená šatna JSDH


OPRAVA KANALIZAČNÍHO PŘÍVODU - LEDEN 2022

Do rybníka pod zemědělským družstvem vede přívod dešťové kanalizace z Buchtálu a lokality Pod Vodojemem. V minulém roce došlo k zanesení části tohoto přivaděče, neboť při větších deštích docházelo k vývěru dešťové vody přímo na poli. Následně tedy byla provedena kamerová zkouška kanalizačního systému od Petrželového až po vodní plochu, přičemž v posledním úseku nebylo možno kamerou projít. Na místo byl tedy pozván čistící vůz, který měl inkriminovaný úsek, viditelně zanesený sedimentem, vyčistit. Vlivem zborcení a zanesení kanalizace však nebylo možno pročištění provést. Vzhledem k nefunkčnosti koncové části kanalizační stoky bylo přistoupeno k bezodkladné opravě cca 50 m úseku. Cena oprav včetně kamerové zkoušky a čistících prací dosáhla cca 400 tis. Kč.

Vývěr vody na poliČištění potrubíOprava kanalizace


PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI K FAŘE - LISTOPAD 2021

Prodloužení vodovodu v ulici k fařePoslední částí naší obce, kde není dotažen veřejný vodovod, byla ulice k faře. V kraji místní asfaltové komunikace byl bezvýkopovou metodou zbudován nový vodovodní řad o přibližné délce 66 m. Práce provedla firma VHS-stavby Vyškov s.r.o. a náklady dosáhly cca 400 tis. Kč.

 

 


VÝSADBA TŘEŠNÍ PODÉL IVANOVSKÉ CESTY - LISTOPAD 2021

Vysazené třešně na ivanovské cestěJiž v roce 2020 došlo na základě dohody mezi obcí a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje k vysazení cca 20 ks třešní v rámci aleje mezi Pustiměří a Ivanovicemi na Hané. Na podzim roku 2021 došlo na základě dohody k dalšímu dosazení aleje a to o 150 ks třešní. Původní stará třešňová alej byla tedy opět částečně doplněna o nové dřeviny. Dosadba ovocné aleje ovocným druhem je vítaným krokem ze strany správce, neboť ovocné aleje jsou právě tím prvkem, který se z naší krajiny postupem času vytrácí.

 

 


OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU ZA SOKOLOVNOU - LISTOPAD 2021

Kapacitně, funkčně a především svým stavem se postupem času stával přístřešek u parketu za Sokolovnou nevyhovujícím. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli v letošním roce provést jeho rekonstrukci spočívající v opravě a zvětšení zastřešené části. Přístřešek tak nově nejenže vypadá lépe, ale pojme i více účinkujících. Využití tak najde např. při pouti a jiných akcích pořádaných v daném místě. Práce byly provedeny zaměstnanci obce.

Přístřešek před rekonstrukcíPřístřešek po rekonstrukci


OPRAVA CHODNÍKŮ OD POTRAVIN HRUŠKA SMĚREM KE STÁTNÍ - ŘÍJEN 2021

Jedním z hlavních zájmů obce je postupná oprava chodníků. Zrekonstruován byl asi 400 m úsek od potravin Hruška po státní silnici. V rámci této akce došlo též k výměně sloupů veřejného osvětlení a společnost EG.D (dříve E.ON) uložila nadzemní kabel nízkého napětí do země. V tomto úseku se tak nenachází již jediný kabel visící ve vzduchu. Poděkování patří občanům, kteří si na vlastní náklady nechali předláždit přístupové chodníčky a vjezdy ke svým domům, čímž přispěli k úpravě veřejného prostranství. Prosíme občany, aby na chodníku neparkovali a byl tak zajištěn bezproblémový průchod pro pěší. Práce provedla firma VHS-stavby Vyškov s.r.o. a náklady na akci činily 3 208 041 Kč.

Průběh rekonstrukce chodníkuVeškeré nadzemní dráty zmizelyVýměna sloupu veřejného osvětlení


OPRAVA ZVONICE V PARKU U ADÉLKY - ŘÍJEN 2021

Součástí parku v centrální části Pustiměřských Prus před restaurací Adélka je i zvonička ze závěru 18. století. Jedná se o kulturně a historicky významnou stavbu, o čemž svědčí fakt, že část zvonice je evidovaná Národním památkovým ústavem jako kulturní památka „Zvonice se sochou sv. Jana Nepomuckého“ a to pod č. ÚSKP 29980/7-3765  (https://www.pamatkovykatalog.cz/poklona-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho-15815035).

Zvonička před rekonstrukcíVědomi si kulturně historické hodnoty a stavu zvonice a sochy, rozhodli jsme se v letošním roce provést kompletní rekonstrukci. Opraveno bylo oplechování barokní římsy, vnější i vnitřní fasáda zvonice, podlaha v interiéru, dveře, okenní žaluzie a kamenná balustráda. Náklady na opravu samotné zvonice prováděné odbornou firmou činily 247.739,- Kč, přičemž rozhodnutím ministerstva kultury č.j. MK 58086/2021 OOP ze dne 10.09.2021 byla na opravné práce zvonice přiznána dotace ve výši 50.000,- Kč.

zvonička_po rekonstrukci.jpgSocha sv. Jana Nepomuckého s balustrádou


REFLEXNÍ SAMOLEPKY PRO CHODCE - ŘÍJEN 2021

Na dvě místa v obci, u vstupu do sportovního areálu a u sběrného místa na ulici Pruské, byly umístěny zásobníky reflexních samolepek pro chodce. Jde o místa, kde není zbudován chodník a hrozí zde zvýšené riziko střetu jedoucího motorového vozidla s chodcem. Těmito reflexními samolepkami se chodec snadno označí a radikálně tak zvýší svojí viditelnost pro řidiče a tím vlastní bezpečnost při chůzi na silnici. Jedná se o společný projekt společnosti JukejReflex s.r.o., Sdružení místních samospráv ČR a České kanceláře pojistitelů. Více se dozvíte na https://jukejreflex.cz.

Zásobník u sportovního areáluZásobník na ulici PruskéDetail samolepky


OPRAVA KŘÍŽE U HÁDROVÉHO - ZÁŘÍ 2021

V minulém roce byl obci darován kamenný kříž s korpusem Krista z r. 1838, evidovaný jako nemovitá kulturní památka, stojící před rodinným domem č. p. 203 v Pustiměřských Prusích. Kříž byl ve velmi špatném až havarijním stavu, proto obec přistoupila k jeho restauraci. Zhotovena byla i replika břidlicové desky s nápisem. Na opravu byla získána dotace ve výši 129 500 Kč z programu Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Práce provedli akad. sochař Vlasta Douša a MgA. Václav Douša z Nemotic.

Původní podoba křížeKříž po restauraciReplika břidlicové desky


REKONSTRUKCE KOTELNY VE STARÉ BUDOVĚ ŠKOLY - SRPEN 2021

Ve staré budově ZŠ a MŠ č. p. 85 byla v nevyhovujícím stavu kotelna Tři plynové teplovodní kotle VIADRUS G90 instalované v roce 2002 byly na hranici životnosti a již nesplňovaly podmínky pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Funkční byl pouze jeden z kotlů a hrozilo omezení dodávky tepla a teplé vody pro školu. Nainstalovány tak byly tři nové plynové stacionární kondenzační kotle každý o výkonu 74 kW Viessmann Vitocrossal CIB. S výměnou kotlů byly spojeny i práce v oblasti plynoinstalace (úpravy v plynoměrné skříni, dopojení nových kotlů), zdravotně technických instalací (odvod vznikajícího kondenzátu z komínů a kotlů přes neutralizační boxy, přepady pojistných ventilů, úprava rozvodů studené vody, výměna zásobníkového ohřívače teplé vody,…), stavebních úprav (oprava omítek, výmalba, vyčištěni podlahy a soklů, apod.), elektroinstalace (nove osvětlení) a MaR (kompletní řešeni regulace nového zdroje tepla v návaznosti na současný systém). Instalací nového zdroje tepla došlo ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a k provozním úsporám. Práce provedla firma TRASKO, a.s. a náklady se vyšplhaly na téměř 2 mil. Kč.

Stará kotelnaNová kotelna


OŘEZ PAMÁTNÝCH LIP - SRPEN 2021

Na rozcestí u kalvárie v Pustiměřských Prusích rostou celkem tři lípy, přičemž dvě z nich jsou dle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny v režimu § 46 jako památný strom. V průběhu léta došlo k poškození stromů vlivem nepříznivého počasí. První práce s cílem zajištění bezpečnosti byly provedeny ze strany jednotky dobrovolných hasičů naší obce. I přes uvedený zásah však bylo nutné povolat specializovanou firmu. V průběhu měsíce srpna byl tedy proveden bezpečnostní řez na uvedených dřevinách mající mimo jiné za cíl prodloužení životnosti a především bezpečnosti jednotlivých dřevin.

Ořez lip zásahovou jednotkou hasičůOřez lip odbornou firmou


ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU NA NIVÁCH - ČERVEN 2021

Z důvodu požadavku vlastníka objektu – obce Pustiměř a nevyhovujícího stavu omítek, podhledů, výplní otvorů, tepelné izolace a vnějších povrchů, byla provedena rekonstrukce bytového domu na Nivách. Cílem stavby bylo i snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení na nákladově optimální úroveň. Bylo provedeno zateplení fasády, zateplení střešního pláště dodatečnou tepelnou izolací v podkroví, výměna vstupní dveří, oken, francouzských oken a střešních oken, výměna klempířských prvků a obnova vnějších povrchů a konstrukcí (okapový chodník, úprava vstupu – vnější podesta a schodiště, nové zábradlí). Práce provedla firma VESTAV group s.r.o. z Dědic. Na akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 327  603,57 Kč.

Bytovka před rekonstrukcíBytovka po rekonstrukci

Publicita

WEBOVÁ PUBLICITA

Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY
reg. č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013709
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 267 prostřednictvím realizace zateplení obvodového pláště bytového domu. 
Celkové náklady projektu: 3 160 960,90 Kč
Výše dotace: 1 327 603,57 Kč
Realizace projektu: 2021
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 


OPRAVA POMNÍKŮ V PARKU NA NÁVSI - ČERVEN 2021

Postupem času se snažíme zrekonstruovat, obnovit či opravit památky v rámci naší obce. V této souvislosti nezůstávají pozadu ani pomníky velikánů naší historie, a to historie celorepublikové či obecní v podobě padlých ve světových válkách. V tomto případě se však dostaly na řadu republikové osobnosti Alois Jirásek, Tomáš Garrigue Masaryk a Antonín Švehla.

Pomník Antonína ŠvehlyPomník T. G. Masaryka


DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ VE SPORTOVNÍM AREÁLU - ČERVEN 2021

Do sportovního areálu u fotbalových hřišť byly umístěny nové atrakce. Jedná se o lezecký balvan výšky 2 m, lanovou šplhací pyramidu výšky 5,5 m, tři posilovací stroje a pružinové dvouhoupadlo. K dispozici je dále zemní trampolína, lanová dráha, dvě řetězové houpačky a dvě pružinová jednohoupadla. V provozu je i pumptracková dráha. Areál je denně otevřen pro veřejnost.

 Lezecký balvanŠplhací pyramidaPosilovací stroje


POSEZENÍ U MARCHANKY - KVĚTEN 2021

U rybníku Marchanka bylo zbudováno posezení inspirované svým designem posezením u studánky. Při cestě do Vyškova po cyklostezce je tak možné si odpočinout a posedět.

Přístřešek u MarchankyPřístřešek u Marchanky


REKONSTRUKCE KLUBOVEN V HASIČSKÉ ZBROJNICI - DUBEN 2021

V rámci vylepšování zázemí pro naše spolky došlo k rekonstrukci kluboven v přízemí a 1. patře hasičské zbrojnice. Provedeny byly nové omítky, podlahy, podhledy a elektroinstalace. Klubovna v přízemí byla vybavena i novým nábytkem a stala se tak reprezentativním prostorem pro různá jednání. Opraveny byly i toalety v patře. Ruku k dílu přiložili i dobrovolní hasiči a velkou měrou se podíleli na zvelebování svého zázemí. Na rekonstrukci se podařilo získat přes MAS Hanácký venkov dotaci téměř 300 tis. Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Klubovna v přízemíKlubovna v 1. patřeWC v 1. patře


OPRAVA HROBKY NA HŘBITOVĚ - BŘEZEN 2021

Jednou z dominant našeho hřbitova je hrobka umístěná v horním rohu u hřbitovní zdi. Vlivem letité nepéče došlo k prolomení střechy a následnému zatékání srážkových vod do stavby, čímž celá stavba degradovala stavebně, ale také esteticky. Hrobka je majetkem obce a proto jsme se rozhodli pro její alespoň částečnou opravu. V průběhu měsíce března byla provedena oprava střechy – krovů, krytiny a oplechování tak, aby byla stavba proti zatékání dešťových vod ochráněna a abychom vzdali čest památce zesnulým.

Hrobka v havarijním stavuHrobka po opravě střechy


NOVÉ KONVEKTOMATY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - ÚNOR 2021

Nový konvektomat ve školní jídelně

O jarních prázdninách byly do školní jídelny pořízeny dva nové konvektomaty. Stáří stávajícího konvektomatu bylo 18 let a vyžadoval stále častější opravy. Od r. 2002, kdy byl konvektomat pořízen, se navýšil počet strávníků asi o 150 a školní kuchyně nyní připravuje kolem 400 obědů denně. Při dohotovení technologicky náročných pokrmů jsou ideální dva menší konvektomaty než jeden větší. Konvektomaty dodala firma pana Ladislava Krále z Krásenska a vyšly 512 885 Kč. Součástí dodávky byl i nerezový podstavec se vsuny na gastronádoby, sada gastronádob, regálový vozík a automatický změkčovač vody.

 

 


REKONSTRUKCE TOALET V ADÉLCE - ÚNOR 2021

Uzavření restauračních provozoven v souvislosti s šířením koronavirového onemocnění využila obec k celkové rekonstrukci hlavních toalet v restauraci Adélka. Byly zhotoveny nové omítky, provedena výmalba, vyměněna dlažba, obklady, namontovány nové podhledy a nainstalovány nové pisoáry, závěsné WC, umyvadla, baterie, vypínače, osvětlení a dveře. Dojde tak ke zlepšení komfortu pro hosty restaurace.

WC mužiWC ženyWC ženy


OPRAVA PLOTU ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ - ÚNOR 2021

V rámci úprav areálu za obecním úřadem, nebo chcete-li za hasičskou zbrojnicí, byl obecními pracovníky opraven lety poškozený plot mezi zbrojnicí a restaurací Adélka. Oplocení bylo na místě zachováno především z důvodů bezpečnostních, neboť mezi restaurací a zbrojnicí je značný výškový rozdíl. Původní plot včetně vstupní branky byl značně poškozený a místy trčící pletivo bylo již nebezpečné.

Původní plot u hasičské zbrojniceOpravený plot u hasičské zbrojnice  


REVITALIZACE PARKU U ADÉLKY - PROSINEC 2020

Cílem revitalizace parku bylo vytvoření reprezentativní parkové zeleně, prosvětlení celé plochy, stabilizace vegetačních prvků a určení jednotné kompozice neboli „tváře“ veřejného prostoru. Došlo k začlenění herních, ale i vědomostně naučných prvků pro děti. Původní vegetační kryt vytvářel chaos se zastoupením mnoha druhů dřevin. Zdravotní stav jedinců byl mnohdy velmi snížen. Vzhledem ke snížené kvalitě porostů došlo k redukci jedinců se sníženým zdravotním stavem. Krátkověké, nestabilní dřeviny a přerostlé jehličnany byly nahrazeny ve prospěch dlouhověkých dřevin typických pro danou lokalitu (lípa, bříza, třešeň, hloh, svitel), respektující nejen přírodní podmínky, vycházejí z potenciální přirozené vegetace, ale také reflektující ráz současného vegetačního krytu. Centrální částí parku vede mlatová cestička, na kterou navazuje mlatová kruhová odpočinková plocha se dvěma lavičkami a herními prvky pro děti. Pro oživení plochy mezi chodníkem a hlavní cestou byl navržen úzký záhon trvalek venkovského stylu.


VÝSADBA TŘEŠNÍ PODÉL IVANOVSKÉ CESTY - LISTOPAD 2020

Po dohodě s příslušným správcem komunikace mezi Pustiměří a Ivanovicemi na Hané byla provedena ze strany Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o. výsadba cca 20 ks dřevin. Původní stará třešňová alej byla tedy alespoň částečně doplněna o nové dřeviny. Dosadba ovocné aleje ovocným druhem je vítaným krokem ze strany správce, neboť ovocné aleje jsou právě tím prvkem, který se z naší krajiny postupem času vytrácí. Občané využívající tuto komunikaci se tak budou moci i v budoucnu na jaře kochat bohatě rozkvetlou třešňovou alejí. Doufejme, že obnova aleje bude pokračovat i v budoucnu a že tento důležitý a krásný prvek z krajiny nezmizí.

Výsadba třešní IvanovskáVýsadba třešní Ivanovská


PŘÍSTŘEŠEK A WC ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ - LISTOPAD 2020

V průběhu minulých volebních období byla prováděna úprava areálu za hasičskou zbrojnicí. Z bývalého stavebního dvora, resp. zázemí obce se postupem času stalo příjemné prostředí využívané jak hasiči, tak širokou veřejností. Posledním prvkem vyžadujícím změnu tak bylo okolí „šenku“. V běžných nekoronavirových letech se zde pořádá celá řada sportovně hasičských, ale i veřejných akcí. Tradici úpravy a péči o tento areál jsme zůstali věrní a v letošním roce jsme se pustili do opravy výčepu, přebudování kůlny na venkovní WC a zbudování přístřešku – pergoly. Zbudovaný objekt by tak v budoucnu měl sloužit jako zázemí pro pořádání sportovních, obecních, ale i soukromých akcí.

Původní stavStav po rekonstrukci  


PUMPTRACKOVÁ DRÁHA - LISTOPAD 2020

Jedním ze zásadních úkolů, které si současné zastupitelstvo dalo, je úprava sportovního areálu fotbalového hřiště. V této souvislosti by zde měla být do budoucna významně rozšířena nabídka sportovního vyžití, a to na základě dohody mezi obcí, fotbalovým klubem a tělovýchovnou jednotou. Jedním z prvků rozšiřující charakter využití sportoviště je pumpracková dráha, která je v těchto dnech dokončována. Jedná se o dráhu pro jízdní kola typů BMX, popř. MTB. Dráha byla zbudována firmou PLOTMAX s.r.o. z materiálu, který se na místě nacházel, přičemž povrchová úprava byla doplněna o vrchní vrstvu skalního prachu kvůli zpevnění. Zbudování dráhy se jevilo jako vhodné využití přebytečného materiálu, který byl na místě sportoviště v minulosti uložen.

Při užívání dráhy je nutné mít na paměti, že se jedná o dráhu modelovanou ze zeminy, s čímž souvisí možnost rozbahnění v případě nepříznivého počasí. Do budoucna dojde k zatravnění svahů, čímž dojde k jejich zpevnění. Dráhu je tedy lépe užívat při vhodných klimatických podmínkách. Prosíme, dodržujte pravidla, umístěna při vstupu.

Pumptracková dráhaPumptracková dráha


CYKLOTRASA Z PUSTIMĚŘE DO VYŠKOVA DOKONČENA - ŘÍJEN 2020

Ve spolupráci obce Pustiměř a města Vyškova došlo ke zpevnění polní cesty v úseku ze spojovací cesty na Radslavice směrem do průmyslové zóny na okraji Vyškova. Splnilo se tak dlouholeté přání řady Pustiměřanů a došlo k bezpečnému propojení obce Pustiměř s městem Vyškovem. Zpevněná polní cesta má podobu cyklotrasy a měří asi 2,2 km. Cesta je vhodná jak k rekreačním účelům, tak k dojížďce na kole do zaměstnání do Vyškova. Na pustiměřské straně práce prováděla vyškovská pobočka Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Náklady dosáhly necelých 2 mil. Kč. Poděkování patří zhotoviteli této akce a pachtýřům sousedních pozemků, kteří umožnili zbudování této cesty v současné podobě. Kamerové pohledy na cyklotrasu můžete zhlédnout v aktuálním vydání Vyškovské TV: https://youtu.be/YazK-GewBkg.

Zahájení prací na zpevnění polní cestyZpevnění polní cestyPohled od Marchanického rybníka


OPRAVA ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI - ŘÍJEN 2020

Při své činnosti se setkáváme s dotazy týkajícími se neutěšeného stavu našeho hřbitova. Nutnost postupných oprav na hřbitově si uvědomujeme, a proto jsme v letošním roce přistoupili alespoň k opravě části hřbitovní zdi při samotném vstupu na hřbitov. Oprava byla provedena na cca 40 m dlouhém úseku, kdy došlo mimo jiné k zaspárování kamenného zdiva, přestěrkování hlavy zdi a opravě vstupních pilířů u brány.

Na provedené práce se nám podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství z dotačního programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Bohužel tento dotační program je pro obce naší velikosti limitován výší poskytnuté dotace, a proto nebyla opravena celá zeď, ale pouze její část, která nejvíce narušovala pietu místa. I v dalších letech se budeme snažit postupně zvelebit tuto část obce. Vzhledem k nabízeným dotačním možnostem se však bude pravděpodobně jednat o časově náročnější práce. 

Oprava hřbitovní zdi  Oprava hřbitovní zdi


OPRAVA KANCELÁŘE EKONOMKY - ZÁŘÍ 2020Kancelář ekonomky

Některé z kanceláří na obecním úřadě ještě stále neodpovídají svým stavem požadavkům dnešní doby. Prostě jsou škaredé a nefunkční. Navazujeme tak na minuloroční opravu kanceláře administrativní pracovnice a v letošním roce jsme se pustili do slíbené opravy kanceláře paní ekonomky.  Obměnu kancelářských prostor tak chápeme opět jako jednu z tváří služeb veřejnosti a doufáme, že se Vám provedená úprava líbí a budete se při vyřizování potřebného cítit lépe.

 

 


OPRAVA ZDI ZA OÚ K MADĚROVÉMU - ZÁŘÍ 2020

Při své činnosti se snažíme věnovat také areálu za obecním úřadem, nebo chcete-li za hasičskou zbrojnicí. Mimo běžných oprav poničeného majetku, kterých je v této části obce každým týdnem požehnaně, jsme se tentokrát věnovali opravě části oplocení. Zákoutí se zelení tak dostalo novou a bezesporu lepší tvář.

Původní plotNová zídka


V OBCI BYLY UMÍSTĚNY DVA UKAZATELE RYCHLOSTI - ČERVENEC 2020

Z důvodu zvýšení bezpečnosti byly u příjezdu do obce ve směru od Radslavic a Zelené Hory a u kabin u fotbalového hřiště nainstalovány dva ukazatele rychlosti. Ukazatele rychlosti fungují s vysokou efektivitou na poli prevence. V těchto úsecích často řidiči opětovně nerespektovali maximální povolenou rychlost a ohrožovali bezpečnost. Radary jsou vybaveny i kamerou a umožňují záznam statistiky počtu projetých vozidel, průměrné a maximální rychlosti. Nápad na instalaci radarů vzešel z návrhu našeho občana pana Stanislava Musila v rámci participativního rozpočtu naší obce.

Radar-hřištěRadar-Radslavská


PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PUSTIMĚŘ

CZ_RZ_B_C.jpg

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011229

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"

 

Celkové způsobilé výdaje: 2.087.631,-Kč, dotace EU: 1.461.342,-Kč (70 %), příspěvek obce: 626.289,-Kč (30 %)

Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a instalace lokálního varovné systému – bezdrátového rozhlasu. V obci se v současné době nachází drátový rozhlas. Stav zařízení je pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující, drátový rozhlas je zde zastaralý. Stávající technický stav dokazuje nutnost jeho modernizace.

Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za povodní, se obec rozhodla řešit tento problém. Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce Pustiměř díky instalaci lokálního varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt volně navazuje na projekty obcí Vyškov a Drnovice, které byly podány v rámci předchozích výzev Operačního programu Životní prostředí. I tyto akce byly zaměřeny na budování lokálního varovného systému a digitalizaci povodňového plánu.

Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí Dunaje, konkrétně rámcový cíl – prevence před povodněmi a cíle v době zvládání povodně. Pro zpracování projektu bylo využito především dílčích plánů povodí, konkrétně Dílčího plánu povodí Dyje, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro zájmové dílčí povodí. Předkládaný projekt splňuje všechny požadavky podle dokumentu „Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3“ a podle hodnotících kritérií.


OPRAVA KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ V ZAULIČCE - ČERVENEC 2020

Kanalizační vpustiV průběhu první poloviny měsíce července byly opraveny vpusti na kanalizačním řádu v Zauličce. Byla provedena oprava celkem 3 běžných vpustí a v horní části vpusti pásové. Nově tak došlo k osazení kanalizačního řádu neprodyšným kulatým poklopem, který byl doplněn běžnou čtvercovou vpustí - kanálem. Vzhledem k tomu, že majitelem a správcem kanalizačního řádu je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov a majitelem komunikace, resp. vpustí na komunikaci je obec, byly práce provedeny ve spolupráci uvedených subjektů. Důvodem přistoupení k opravám byla skutečnost, že samotné vpusti nebyly plně funkční a do svého okolí tak uvolňovaly značný zápach. Věříme, že tato opatření splní svoji funkci a občané v této lokalitě tak již nebudou obtěžování dříve běžným zápachem.

Kanalizační vpusti


OPRAVA SOUSOŠÍ KALVÁRIE - ČERVENEC 2020

V letním období minulého roku došlo při autonehodě k poškození kalvárie v Pustiměřských Prusích evidované národním památkovým úřadem jako kulturní památku rejst. č. ÚSKP 34432/7-3764 - sousoší Kalvárie. Škoda na této významné památce byla obcí obratem nahlášena příslušné pojišťovně. Následně byl zpracován posudek a návrh na restaurování. Vlivem vyjednávání s pojišťovnou, značného poškození památky a složitých postupů došlo k tomu, že restaurátorské páce byly dokončeny až v těchto dnech. Restaurátorské práce byly provedeny pod dohledem příslušných odborníků a v současné chvíli se tak můžeme těšit z dobře provedené práce. Výsledkem je skutečnost, že stopy po původním poškození nejsou patrné. 

 Poškození sousoší KalvárieRestaurované sousoší Kalvárie


OPRAVA FASÁDY NA OBECNÍ BUDOVĚ č. p. 101 - ČERVENEC 2020

Zázemí obce na č. p. 101 v Pustiměřských Prusích, zakoupené před mnoha lety, prodělalo úpravu fasády směrem do ulice. Budova tak přestala být „autoservisem“ a zahájila svoji plnohodnotnou činnost na úseku obecních služeb.        

Aby byly minimalizovány náklady, bylo přistoupeno pouze k výměně oken, opravě prasklin a následnému nátěru barvou. Budova tak má novou tvář, avšak s neduhy staré budovy. Celková rekonstrukce spočívající např. v celkovém omítnutí či zateplení budovy by byla příliš nákladná a v současné chvíli s minimálním efektem.

Stará fasádaFasáda po rekonstrukci


OPRAVA CEST V MALÝCH HUMNECH A U DRUŽSTVA - ČERVENEC 2020

V souvislosti s plánovanou úpravou sportovního areálu u fotbalového hřiště je nutné se vypořádat s celou řadou úskalí. Jedním z nich bylo, že v rámci areálu byl z minulosti uložený, z části již vyžilý, asfaltový recyklát, který se tzv. „nehodí do krámu“.  Využití takového materiálu je nasnadě. Byly vytIpovány dvě lokality, které svým stavem neodpovídají provozu a proto došlo v průběhu měsíce července k opravě cesty v malých humnech a u zemědělského družstva – u Prokopového směrem k přečerpávací stanici odpadních vod. Nově opravené cesty si nekladou za cíl zvýšení provozu, ale spíše opravu stávajících podmínek, kdy při výjezdu v obou lokalitách docházelo k vyvážení bláta až na krajskou silnici a oběma lokalitami se nedalo v případě dešťů téměř projít.

Malá humnaU Prokopového


PUSTIMĚŘ MÁ NEJLEPŠÍ WEB V KRAJI - ČERVEN 2020

Dne 19. 6. se uskutečnilo vyhodnocení 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Diplomy a ceny byly předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a soutěžícím je předával  člen krajské rady pan Radomír Pavlíček. Naše obec dosáhla obrovského úspěchu, kdy v kategorii o nejlepší webové stránky obce obsadila v rámci Jihomoravského kraje 1. místo a postupuje do kola celostátního. Celostátní finále proběhne 18. - 19. října 2020 v Hradci Králové. Poděkování patří všem, kteří o obecní web pečují. Celkové výsledky k dispozici ZDE.

Zlatý erb 2020Zlatý erb 2020


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U ŠKOLY - KVĚTEN 2020

Z důvodu zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti především dětí a žáků v lokalitě u základní a mateřské školy zde byly nainstalovány zpomalovací terče a umístěno značení zóny s dopravním omezením – maximální rychlostí 30 km/h.

Zpomalovací polštářeZóna s dopravním omezením


STREETBALL - KVĚTEN 2020

V průběhu úpravy prostranství před základní školou byl mimo jiné demontován poničený basketbalový, resp. streetballový koš. Tento jsme zrenovovali a opět umístili, tentokrát však na jiném místě a sice v areálu za obecním úřadem. Koš je umístěný nad zpevněnou plochou, takže je v současné chvíli, oproti minulosti, kdy byl umístěný na hliněném nerovném povrchu, plně připravený k užívání. Doufáme, že v novém hávu si tento sport najde nové příznivce.

Koš-streetball  Instalace koše na streetball


OPRAVA STŘECHY NA ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ - KVĚTEN 2020

Vlivem letitosti střechy na hale tělocvičny došlo k uvolnění oplechování na atice. Při poryvech větru tak docházelo k nadnášení hydroizolační folie, kterou je střecha zakryta, a následnému zatékání srážkových vod přímo do haly. Vzhledem k uvedenému byly opraveny odtoky ze střechy, bylo ukotveno oplechování k atice a došlo k zatížení střešní folie tak, aby nedocházelo k jejímu vzdouvání. Střecha tělocvičny je v nedobrém stavu a je nutné v blízké budoucnosti uvažovat o její rekonstrukci. Celá budova haly je pak v energeticky nevyhovujícím stavu a je vhodné uvažovat o celkové rekonstrukci vnějšího pláště budovy. 

Oprava střechy na tělocvičněOprava střechy na tělocvičně


HŘIŠŤÁTKO U STUDÁNKY - DUBEN 2020

Jako další projekt v rámci participativního rozpočtu bylo vybudováno „Hřišťátko u studánky“ (http://www.utvarimepustimer.eu/Projekty/Hristatko-u-studanky). Práce byly provedeny dle projektu a hřiště by mělo sloužit našim nejmenším spoluobčanům. Již v současné chvíli jsme zaznamenali poškození jednoho z herních prvků, který bude v nejbližší době opraven a znovu umístěn na své místo. Součástí hřiště je také nedaleko umístěný provozní řád, kterým jsou stanovena pravidla, jak se na hřišti chovat. Prosíme tedy, aby byla pravidla dodržována, aby nám hřiště sloužilo co nejdéle a abychom se v budoucnu za své chování k obecnímu majetku nemuseli stydět. Děkujeme touto cestou navrhovatelce za nápad a všem hlasujícím za podporu tohoto projektu, který bezesporu zlepší kvalitu vyžití pro nejmenší v nejbližším okolí naší obce.

Hřiště u studánkyHřiště u studánky


MALÉ POSEZENÍ U CESTY ZA VINOHRADEM - DUBEN 2020

Jak víme, tak v roce 2019 se mohli naši občané zapojit do tzv. participativního rozpočtu, prostřednictvím kterého byly přijímány návrhy občanů na zvelebení obce pro rok 2020. Následným hlasování pak bylo vybráno několik projektů k realizaci. Jedním z vybraných, a tedy chtěných, projektů bylo „Malé posezení u cesty za vinohradem“ (http://www.utvarimepustimer.eu/Projekty/Male-posezeni). Při realizaci bylo přistoupeno k několika drobným změnám oproti projektu, které však, jak věříme, vedly spíše ke zdokonalení (např. lavička není ve tvaru „L“, ale ve tvaru „U“). Umístění bylo zvoleno tak, aby byl možný přístup, aby nemuselo být zbytečně káceno a aby byla zaručena bezpečnost posezení. Lavička tedy byla umístěna mezi dvě letité jabloně. Posezení je umístěno v přírodě, což sebou nese pro handicapované horší přístupnost. Věříme však, že si své příznivce najde. Děkujeme tímto také navrhovatelce projektu a všem příznivcům za výborný nápad.

Posezení v MelicíchPosezení v Melicích


DISTRIBUCE DEZINFEKCE - DUBEN 2020

Naše obec získala od místní akční skupiny Hanácký venkov dezinfekční prostředek Anti-COVID vyrobený dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Je určený na dezinfekci rukou, popř. na dezinfekci ploch jako ochrana před virovým onemocněním SARS-CoV-2. Dezinfekci obdržel každý občan naší obce v lahvičce o objemu 100 ml. Plnění lahviček zajistili členové jednotky SDH Pustiměř. Lahvičky byly prostřednictvím dobrovolníků distribuovány v průběhu sobotního, předvelikonočního dopoledne dne 11. 4. 2020. Děkujeme obecní hasičské jednotce a všem dobrovolníkům, kteří se do distribuce zapojili.

Přebírání dezinfekcePříprava dezinfekce


ROZŠÍŘENÍ AREÁLU ZAHRADY VE ŠKOLCE - březen 2020

Oplocení farské zahrady pro potřeby MŠMinulý rok byl s místní farností dohodnut dlouhodobý pronájem části farské zahrady, která by měla sloužit našim nejmenším spoluobčanům. Aby bylo možné zahradu ve vším komfortu využívat, bylo nutné vymezit hranici pronajatého prostoru. Za tímto účelem bylo obecními zaměstnanci v rámci zahrady vybudováno oplocení.

 


RENOVACE PODLAHY V SOKOLOVNĚ - březen 2020

Podlaha v Sokolovně po renovaciVlivem častého pořádání akcí byla podlaha v Sokolovně do značné míry opotřebovaná a to i přes pečlivou pravidelnou údržbu, která jí je věnována. Současný koronavirový stav, kdy je budova pro veřejnost uzavřena, jsme tedy využili a podlahu v Sokolovně jsme nechali zrestaurovat.

 

 


REKONSTRUKCE OPLOCENÍ V AREÁLU BÝVALÉ MŠ - březen 2020

I v čase koronavirové krize pracujeme na opravách a zvelebování obecního majetku. V této souvislosti byla provedena oprava, resp. doplnění oplocení v areálu dnes již bývalé mateřské školy na č.p. 166. Budova samotné školky byla současně provizorně oddělena tak, aby bylo možné následně provádět plánované stavební úpravy a současně využívat prostoru vzniklé zahrady širokou veřejností.

Aby bylo možno celý areál zpřístupnit, je nutné práce na místě dokončit. Zbývá dodělat prozatímní terénní úpravy, vyřešit statiku torza mlatu a obnovit herní prvky, které zde zůstaly po mateřské škole. Současná situace nám však dokončovací práce do určité míry komplikuje a brzdí.

Po dokončení prací, a především po ukončení vládou nařízených omezujících opatření, bude areál zahrady zpřístupněn.

Nový plot-dolní MŠNový plot-dolní MŠ


OPRAVA STŘECHY NA PŘÍSTŘEŠKU U STUDÁNKY - březen 2020

oprava střechy u studánkySoučástí naučné stezky Melice je i několik zastavení, jejichž součástí je i altán u studánky, který byl původně zastřešen pouze dřevěnými deskami. Vlivem času došlo k postupné degradaci desek tvořících zastřešení, a proto byla opravena celá střecha včetně osazení novou krytinou. Tímto krokem jsme zabezpečili delší životnost hojně využívaného odpočinkového místa. Veškeré práce provedli obecní pracovníci, za což jim patří dík.

 

 


OBNOVA KŘÍŽE V POLI V „PODSEDKÁCH“ - prosinec 2019

Následkem podnorování základů, vlivem času a únavou materiálu došlo k pádu a totální destrukci kříže v poli nacházejícího se po pravé straně státní silnice směrem na Vyškov.

Restaurátorské práce byly zaměřeny na komplexní opravu a obnovu pískovcového kříže. Vzhledem k velkému poškození šlo o složité a náročné restaurování. Restaurátorské práce provedl Mgr. Jaroslav Budík z Vyškova.

Obec získala na obnovu kříže dotaci ve výši 124.500,-Kč z Ministerstva zemědělství.

Původní křížNově zrestaurovaný křížDestrukce kříže

 

 

 

 

 


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA HŘBITOV, OPRAVA KOMUNIKACE - prosinec 2019

Pro účely zásobování hřbitova zálivkovou vodou byla zbudována nová vodovodní přípojka. Voda do nádrže na hřbitově byla doposud dovážena v cisterně pracovníky obce. V rámci těchto prací byla opravena i místní komunikace, na které se vlivem kořenů z blízkých borovic vytvořily hrboly, které znesnadňovaly řidičům průjezd.

 nová vodovodní přípojkanová vodovodní přípojkaDokončené terénní úpravynová vodovodní přípojka


CHODNÍK A ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY V MÍSTNÍ ČÁSTI PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY- listopad 2019

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti v obci a k ochraně osob pohybujících se po obci. Po pravé straně silnice směrem na Vyškov byl vybudován nový chodník v celkové délce téměř 100 m navazující na stávající chodník včetně vybudování zastávkového zálivu, nového přístřešku a opěrné zídky. Na protilehlé straně bylo upraveno autobusové nástupiště s navázáním na stávající chodník. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií s přidělenou dotací ve výši 1.063.365,50,-Kč.

CHODNÍK A ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY V MÍSTNÍ ČÁSTI PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY- listopad 2019Chodník a zastávky v Prusích


ÚPRAVA KUCHYŇKY V SOKOLOVNĚ - listopad 2019

Před mnoha lety byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy Sokolovny včetně interiérů. Na co se v této souvislosti zapomnělo, byla úprava výčepu a souvisejících prostor tak, aby byl zabezpečen bezvadný, pohodný, útulný a především bezpečný provoz. Z uvedeného důvodu jsme nechali nainstalovat novou kuchyň, ve které jak věříme se budou cítit dobře jak obsluhující, tak i zákazníci. Práce provedl pan Dušan Barát.

Kuchyňka SokolovnaKuchyňka Sokolovna


DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY - říjen 2019

Veřejný prostor pod základní školou, který v minulosti sloužil jako dětské hřiště, prošel úpravami a má opět ambice sloužit dětem. Byla zde umístěna rozsáhlá gabionová lavička, teenagerovská lavička a doplněny herní prvky o šplhací a workoutovou sestavu. Záměrně byly zvoleny kovové prvky tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá funkce. Drobné úpravy prostoru budou následovat.

Herní prvky u ZŠ20191015_102329.jpg


HERNÍ PRVKY V AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - říjen 2019

V areálu fotbalového hřiště byly umístěny dva herní prvky pro děti – lanová dráha a zemní trampolína. V příštích letech chystáme rozsáhlejší investice do areálu a proto je vhodné prozatímní počin chápat jako „první vlaštovku“. Věříme, že ve spolupráci s TJ a FK vybudujeme plnohodnotný víceúčelový areál, který bude sloužit všem bez rozdílu sportovního zaměření.

Lanová dráhaZemní trampolína


VÝSADBA STROMŮ ZA OBECNÍM ÚŘADEM - říjen 2019

V areálu za obecním úřadem bylo vysazeno celkem 15 stromů. Jedná se o ovocné dřeviny – švestky. Cílem této výsadby je jak estetické zhodnocení areálu, tak i zajištění občerstvení v podobě ovoce v pozdním létě. Ovocné dřeviny se postupně vytrácí jak z volné krajiny, tak i z intravilánů obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že ovocné dřeviny v minulosti neodmyslitelně patřily k venkovskému koloritu, tak je jejich navracení do obcí alespoň v této podobě více než žádoucí.


 OPRAVA HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU - říjen 2019

síť horní hřištěÚnavou materiálu a také užíváním, doufejme, že ne vandalstvím, dochází k postupné degradaci sítí kolem hřiště za sokolovnou. Pracovníci obecní čety tedy provedli pravidelnou údržbu tohoto areálu a poškozené sítě alespoň částečně opravili. V části směrem k bytovému domu byla vybudována nástavba nad původní úroveň tak, aby bylo minimalizováno obtěžování obyvatel této nemovitosti sportovními aktivitami. Dle možností bude doplněno osvětlení sloužící cvičencům k průchodu směrem k tělocvičně.

 

 


OPRAVA STŘECHY NA TĚLOCVIČNĚ - říjen 2019

Na základě upozornění všímavých spoluobčanů na rostoucí vegetaci na střeše tělocvičny bylo zjištěno, že celá polovina střechy nebyla pravděpodobně v minulosti při své rekonstrukci odvodněna, což mělo za následek, že na střeše stála voda o hmotnosti až 16 tun, což by mohlo mít neblahý vliv na statiku budovy. Prostřednictvím obecních pracovníků a najaté firmy byly provedeny potřebné úpravy v podobě obnovení svodů a úpravy střešní krytiny vedoucí k bezpečnému odvodu srážkových vod.

Oprava střechy tělocvičny


UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ - září 2019

Na sběrných místech za obecním úřadem a u obchodu Na Domečku byly nově umístěny kontejnery na sběr drobného elektrozařízení. Do těchto nádob nepatří zobrazující zařízení (např. TV), zářivky a samozřejmě žádný neelektro odpad. Kontejnery jsou provozovány ve spolupráci se společností Asekol. Další informace ohledně sběru elektroodpadu je tak možné se dozvědět na www.asekol.cz. Kontejnery a sběrná místa nejsou určeny ke sběru elektrozařízení, která se do kontejnerů nevejdou.

kontejner_elektro_OÚkontejner_elektro_domeček


PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE BÝVALÉ BUDOVY MŠ

V minulém roce se z prostor dnes již bývalé mateřské školy odstěhovali poslední žáci. Obec Pustiměř tak stála před rozhodnutím, co nadále s touto budovou. Současně také bylo zjištěno, že prostory základní umělecké školy neodpovídají požadavkům a parametrům dnešní doby, a proto bylo rozhodnuto o přemístění základní umělecké školy do prostor bývalé mateřské školy.  

Vzhledem k členitosti a uspořádání budovy bývalé mateřské školy nebylo zcela jasné, zda bude tento objekt pro takovéto využití vhodný. Byla tedy oslovena projekční kancelář s požadavkem na vyhotovení studie proveditelnosti záměru umístění základní umělecké školy do prostor bývalé mateřské školy.

Výsledkem vyhotovené studie je umístění do předmětných prostor jak základní umělecké školy, tak i knihovny, která také svým stavem neodpovídá dnešním potřebám.

V budoucnu se budeme snažit naplnit vize studie, avšak před tím nás čeká ještě dlouhá fáze projektování. Projekt jako takový by následně měl být rozdělen do dílčích etap tak, abychom mohli rekonstrukci a případnou přístavbu realizovat dle aktuálních možností finančních případně dotačních.

Studie k nahlédnutí ZDE.


VYBAVENÍ KANCELÁŘE ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE - srpen 2019

Některé z kanceláří na obecním úřadě neodpovídají svým stavem požadavkům dnešní doby. Aby se zde cítili dobře nejen pracovníci obecního úřadu ale i hosté, kteří si mnohdy na nevyhovující stav sami stěžovali, byla provedena výměna nábytku v kanceláři administrativní pracovnice. Obměnu kancelářských prostor tak chápeme jako jednu z tváří služeb veřejnosti a doufáme, že se Vám provedená úprava líbí a budete se při vyřizování potřebného cítit lépe.

Nová kancelář administrativy OÚ


ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ VEDLE OÚ - červenec 2019

Bylo provedeno předláždění prostoru vedle obecního úřadu tak, aby byl zabezpečen důstojný průchod do areálu za obecním úřadem, na dětské hřiště a také bezpečný přístup ke sběrnému místu.

Vjezd do dvora OÚ


PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ PŘED ADÉLKOU - červenec 2019

V průběhu měsíce července došlo k předláždění chodníků v prostranství parku před Adélkou. Výměna povrchu chodníku byla provedena z důvodu nevyhovujícího stavu předešlé dlažby. Chodník byl na mnoha místech poškozený, a proto došlo k jeho renovaci. Jsme si vědomi stavu chodníků v obci a proto bychom se i v následujícím období rádi věnovali postupné rekonstrukci veřejného prostranství a to jak vlastními silami, popř. i prostřednictvím spoluobčanů, kterým stav před jejich domem není lhostejný.

Chodník k parku k AdélceChodník k Adélce


PARKOVÁNÍ U POŠTY - červen 2019

Pošta a její okolí byly jedním z míst, kde se vyskytovaly obtíže s parkováním a v době dopravní špičky zde nebyla zcela bezpečná dopravní situace. Situaci se snažilo řešit již minulé vedení obce a zadalo zpracování projektové dokumentace, která by tyto problémy eliminovala.

Během jara zde bylo vybudováno 11 podélných parkovacích stání a jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu, došlo k renovaci samostatných vjezdů k rodinným domům a opravě chodníků u pošty a směrem k poště. Stavbu velmi dobře zrealizovala firma VHS – stavby Vyškov s.r.o. Celkové investice dosáhly téměř 1,5 mil. Kč.

Zkrášleno bude i veřejné prostranství před poštou, kde proběhnou sadové úpravy.  Po kompletaci všech prací vznikne další místo, které bude chloubou naší obce.

Úpravy před poštou


KNIHOBUDKA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI ZA OBECNÍM ÚŘADEM - červen 2019

Na dětském hřišti za obecním úřadem jsme nově umístili knihobudku. Jedná se o fenomén dnešní doby mající za cíl sdílení knih. V případě, že máte doma nepotřebnou knihu, nemusíte ji vyhazovat, ale můžete ji umístit právě sem. Pokud se Vám naopak nějaká kniha líbí, můžete si ji vzít a umístit v knihovně domácí.  Podrobná pravidla jsou umístěna přímo v knihobudce. Více informací o knihobudkách lze dohledat např. na http://www.knihobudka.cz/.

Knihobudka za OÚKnihobudka za OÚ


ÚPRAVA OKOLÍ TRAFOSTANICE POD VODOJEMEM - červen 2019

Na základě požadavku obce byla provedena úprava okolí trafostanice Pod Vodojemem.

Trafostanice před úpravouTrafostanice po úpravě


OPRAVA POMNÍKU U ROTUNDY SV. PANTALEONA - červen 2019

Byla provedena rekonstrukce pomníku u rotundy sv. Pantaleona, připomínající význam obce v minulosti a také skutečnost, že v Pustiměři byl v minulosti pohřben poslední Přemyslovec, olomoucký biskup Jan VII. Volek, zakladatel zdejšího, dnes již neexistujícího kláštera.Stella u rotundy


GABIONOVÁ LAVIČKA U TĚLOCVIČNY - červen 2019

Gabionová lavička - p. SchweidlerV rámci spolupráce občan vs. obec byla u tělocvičny zbudována lavička z gabionových košů. Jedná se o příklad, jak by mohl vypadat projekt participativního rozpočtu. Občan, v tomto případě Pavel Schweidler, vymyslí projekt – lavice z gabionových košů. Následně projekt konzultuje s obcí, která projektu dá zelenou a zajistí potřebné, v tomto případě samotné kovové koše, kámen a zemní práce. Následně občan Pavel Schweidler koše sestaví, vyplní kamenem, osadí dřevěnými deskami a upraví přístup v podobě betonové dlažby, kterou měla obec v zásobě. Obec následně zajistí dokončení zemních prací a případné ozelenění (vzhledem k vegetační době nebylo doposud provedeno).  Vzhledem ke skutečnosti, že desky na lavice byly dány společností Palem s.r.o. obci darem, je možné osadit projekt, v tomto případě lavici, logem firmy tak, abychom si všichni uvědomili, že společné prostředí obec vytváří především za spoluúčasti osob a to jak fyzických, tak i právnickým. Za spolupráci a výsledek tímto společnosti Palem s.r.o., zabývající se výrobou vlhčených reklamních ubrousků a balení reklamních předmětů, děkujeme a všem ostatním přejeme příjemné posezení.

Gabionová lavička u tělocvičny ZŠGabionová lavička u tělocvičny ZŠ


OPRAVA POVRCHU HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU - květen 2019

Pravděpodobně vlivem užívání a únavy materiálu, věřme, že ne vandalstvím, došlo k poškození umělého povrchu hřiště za Sokolovnou. Byla tedy sjednána náprava a byla provedena oprava. Hřiště je tedy plně funkční a těší se na vaši návštěvu.

Hřiště za školou       


DOPLNĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ O SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY - květen 2019

V současné době probíhá pozvolné, ale postupné doplňování odpadkových košů o doplněk na sáčky na psí exkrementy. Postupně by se mělo dostat téměř na všechny koše. Materiál a vzhled byl zvolen tak, aby korespondoval s doposud užívanými koši. Věříme, že občané budou natolik ukáznění, že nevyrolují všechny sáčky najednou a že budou zodpovědně uklízet po svých psech. Současně bychom chtěli také požádat, aby občané uklízeli nejen po svých psech, ale aby využívali řádně možností odpadkových košů a případné odpadky umísťovali právě tam. Vždyť na rozdíl od psích exkrementů se např. PET láhev v podstatě nerozloží a okolí tak hyzdí daleko déle. Věříme, že obec se psími exkrementy a odpadky nikdo z nás nechce.

Sáčky na psí exkrementy      


POZLACENÍ POMNÍKŮ V PARKU U ADÉLKY - duben 2019

U příležitosti 74. výročí konce druhé světové války jsme nechali zrestaurovat a upravit památníky v parku před restaurací Adélka jako hold lidem, kteří za nás bojovali a položili životy, abychom my mohli žít ve svobodné zemi. Čest jejich památce.

Pomník obětem 2. sv. v. u AdélkyPomník vojákům Rudé armády v parku před Adélkou  


VYČIŠTĚNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE V BUCHTÁLE - duben 2019

Mimo klasické práce, které bychom u hasičů předpokládali, je možné požádat místní jednotku požární ochrany obce Pustiměř také např. o:  

  • likvidaci nebezpečného hmyzu,

  • odčerpávání a čištění studní,

  • odčerpávání zatopených sklepů.

Obec takové nabídky využila a požádala jednotku požární ochrany o vyčištění odtoku u retenční nádrže v Buchtále, který byl téměř neprůtočný. Práce byly provedeny v průběhu měsíce dubna.

Hasiči u retenční nádrže v BuchtáleHasiči u retenční nádrže v Buchtále


OBEC KOUPILA ZAHRADU VEDLE BÝVALÉ DOLNÍ ŠKOLKY

Obec koupila do svého vlastnictví pozemky p. č. 1044/1 a 1045. Jedná se o zahradu a mlat v těsném sousedství se zahradou dnes již bývalé mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci nové zástavby „Pod Vodojemem“ nejsou místa, kde by bylo možno umístit veřejné prostranství, měly by zakoupené pozemky po sloučení s areálem bývalé mateřské školy následně sloužit jako dětské hřiště či odpočinková zóna. Současně by zelení propojily „starou“ a „novou“ zástavbu obce. V tomto ohledu nás však před otevřením areálu čeká ještě hodně práce, proto prosíme o strpení. Prozatím bylo provedeno vyčištění a vyklizení.

Zahrada vedle bývalé dolní MŠZahrada se stodolou


DOTACE NA PŘÍSTAVBU MŠ JIŽ NA ÚČTU OBCE – duben 2019

Naše obec měla přidělenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rozšíření kapacity MŠ Pustiměř“ neboli přístavbu nové MŠ.

Celkové náklady za stavební práce a vybavení nábytkem dosáhly výše 18.968.494,11,-Kč. Obec musela celou tuto částku uhradit ze svého rozpočtu a pak na základě konečného vyúčtování čekat, jaká bude skutečná výše přidělených dotačních finančních prostředků. Dotace nakonec dosáhla výše 16.103.620,31,-Kč, což je 85 % celkových nákladů. Doplatek obce činil 2.864.873,-Kč, což je 15 %.

Přejeme dětem, ať se jim v novém prostředí líbí.

MŠ z uliceMŠ ze zahrady


ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ v MŠ - duben 2019

Částečně v rámci reklamačních prací a částečně také vlastními prostředky byla provedena oprava dětského hřiště a úprava a zprovoznění pískoviště v areálu základní školy. Děti si už opět mají kde hrát. 

pískoviště-školka.jpg


UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH LAVIČEK PO OBCI - duben 2019

Na základě požadavku našeho spoluobčana, kterého z důvodu GDPR nebudeme jmenovat, ač jsme mu vděčni za cenné připomínky, jsme se rozhodli umístit další lavičky po naší obci. Nově si tak můžete posedět Na Réhni, u Sokolovny, žáci u základní školy, u obchodů Na Domečku a Hrušky a u fotbalového hřiště. Design laviček není plně v souladu s přáním našeho spoluobčana, ale v rámci krátkého časového období jsme využili zdroje, jež nám naše obec skýtá. Do budoucna bude snaha některé z laviček nahradit designově zajímavějšími druhy.

lavičky_mapa.PNGlavička_hřiště dolní.jpglavička-Réhňa.jpg


OPRAVA ROTUNDY SV. PANTALEONA - březen 2019

Před lety proběhla rekonstrukce torza rotundy sv. Pantaleona. Vzhledem ke skutečnosti, že při rekonstrukčních pracích musely být dodrženy určité postupy a také vzhledem ke skutečnosti, že rotunda je veřejně přístupná, došlo k uvolnění některých kamenů. V současné době tedy proběhly opravné práce v rámci možností požadavků památkového úřadu. Následně bude dle původního projektu doplněno ozelenění torza. Abychom nemuseli v budoucnu provádět často obdobné opravy, prosíme spoluobčany, aby se zdrželi zbytečného chození po zdech rotundy a ctili tak toto pietní místo.

DSC_0417.jpg


OPRAVA ODPADŮ V ADÉLCE - březen 2019

Možná jste si všimli omezení provozu v restauraci Adélka dne 25. 03. 2019. Restaurace byla v tomto dni uzavřena, neboť zde docházelo k opravě havarijního stavu odpadů a to jak vně, tak uvnitř budovy, kdy při revizi bylo zjištěno propadnutí trubek vně budovy a popraskání litinových trubek uvnitř budovy. V současné době jsou již odpady spraveny. Vnější část, tzn. předláždění před restaurací, bude zapravena následně.

DSC_0424.jpgDSC_0428.jpg


NÁDOBY NA SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO TUKU A OLEJE - únor 2019

popelnice na potravinářský olejDne 14. 2. 2019 byly na sběrná místa u obchodů Hruška a Na domečku umístěny nádoby na sběr opotřebeného potravinářského oleje a tuku. V této souvislosti prosíme všechny občany, kteří budou těchto služeb využívat, aby vkládali do nádob pouze určený odpad, tzn. potravinářské tuky a oleje a nikoliv oleje motorové. Do popelnic patří potravinářské tuky a oleje (tuhé i tekuté) v uzavřených plastových obalech. Prosím mějte na paměti, že s takto sesbíraným tukem je dále manipulováno a že zpracovatelská linka je přizpůsobena právě takovým obalovým materiálům a proto není vhodné používat jiné obaly např. skleněné či kovové. Prosíme také, aby obaly byly řádně uzavřeny, aby nedocházelo ke zbytečnému vytékání tuků, což by sebou zejména v letních obdobích mohlo přinést nežádoucí vedlejší účinky.

Proč separovat tuky?

„Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.“ 

Zdroj: http://projektpromestaaobce.cz/file/texty/zakladni_informace_o_projektu_pro_mesta_a_obce.pdf

 


REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207 - prosinec 2018

Tři původní plynové teplovodní kotle již nesplňovaly podmínky pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Proto byly vyměněny za nové dva plynové stacionární kondenzační kotle. Výměna topného zdroje byla prováděna za plného provozu školy. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála vyškovská firma TRASKO, a.s. Práce byly ukončeny 15. prosince 2018. Celkové náklady byly ve výši 1.771.599,40,-Kč.Stará kotelna - č. p. 207Nová kotelna - č. p. 207

publicita.png


ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

rozšíření mš.jpg

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO HASIČE

Dopravní automobil.jpg

REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207