Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1
UKLIĎME PUSTIMĚŘ
2
UKLIĎME PUSTIMĚŘ
3 4
PIAFA VYŠKOV - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5 6
Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou - knoflíky pro štěstí
7 8
SÁZENÍ JARNÍHO ZÁHONU
9
10 11 12 13
Tvořivé odpoledne s Ing. Dagmar Jedličkovu
14 15
DRYSICKÉ DÝŇOBRANÍ
BAZÁREK PODZIM - ZIMA
16
DRAKIÁDA
17
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
18
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
19
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
20
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
Glazování s paní Simonou Koutníčkovou podzim 2022
21
DEN KOUZEL VE ŠKOLE
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
22
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
23
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
24
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
25
BESEDA S DŮCHODCI
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
26
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
27
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
Tvořivé odpoledne s paní Věrkou Kučerovou podzim 2022
28
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
29
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
30
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
31
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
1
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
2
DÝŇOVÁ SOUTĚŽ
3
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tvořivé odpoledne s Ing. Dagmar Jedličkovou - indiánské závěsy z pírek
4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky archív 2

PVU - elektronický nástroj nové generace

Veřejné zakázky - archiv do 7. 4. 2021

„Konvektomaty – jídelna ZŠ a MŠ Pustiměř“

Předmětem zakázky je dodávka, doprava, montáž a uvedení do provozu 2 ks elektrických konvektomatů vč. příslušenství do školní jídelny ZŠ a MŠ Pustiměř.
25. 02. 2021 14:00

Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bytového domu Pustiměřské Prusy 267

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bytového domu Pustiměřské Prusy 267.
25. 01. 2021 9:10

Nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020

Předmětem zakázky je nákup 12 ks notebooků pro Základní školu a Mateřskou školu, Pustiměř, okres Vyškov.
7. 10. 2020 14:00

Dětská hřiště v obci Pustiměř (II)

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací s názvem "Dětská hřiště v obci Pustiměř (II)". Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí pro dětské hřiště v obci Pustiměř, včetně dodávky herních prvků a mobiliáře, instalace, montáže, zemních prací, odstranění stávajících prvků, oplocení a dopravy.
4. 09. 2020 9:00

Protipovodňová opatření obce Pustiměř

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
11. 08. 2020 9:30

Zpevnění polní cesty - cyklotrasa Pustiměř-Vyškov

Jedná se o stavební práce, které spočívají ve zpevnění stávající polní cesty s novým využitím pro cyklotrasu. Cyklotrasa povede přes pozemek p. č. 2840 v k. ú. Pustiměř, jehož délka je cca 1,6 km a průměrná šířka 10 m. Cyklotrasa bude zhotovena v celé délce tohoto pozemku a v šířce 3 m.
27. 07. 2020 16:37

Novostavba přístřešku Pustiměř a stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se konstrukce dřevěného přístřešku v areálu hasičské zbrojnice a stavební úpravy stávajícího technického zázemí se změnou užívání na prostory výčepu a hygienického zázemí.
9. 07. 2020 11:05

Projektová dokumentace - rekonstrukce ZUŠ Pustiměř

Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy v Pustiměř č.p. 166 pro potřeby ZUŠ a obecní knihovny.
28. 01. 2020 14:26

Novostavba vodovodní přípojky – hřbitov Pustiměř

Jedná se o stavební práce, které spočívají v novostavbě vodovodní přípojky délky 6,5 m, která bude provedena protlakem pod místní komunikace a vyvedena do vodoměrné šachty. Z vodoměrné šachty bude napojen vnější vodovod, který bude následně napojen na stávající nadzemní vodovodní potrubí.
1. 08. 2019 13:00

Chodník a zastávky veřejné dopravy v místní části Pustiměřské Prusy, Pustiměř

Záměrem investora, kterým je Obec Pustiměř, je stavba nového chodníku navazujícího na stávající chodník v místě sjezdu k RD č.10 vedeného podél vozovky sil.III/37729 k zastávce ve směru z centra obce na jižní straně vozovky. Součástí úpravy je zastávkový záliv a nástupiště autobusové zastávky s navázáním chodníku na sjezd k RD č.147. Toto řešení si vyžádá demolici stávajícího dřevěného přístřešku. Realizace nového přístřešku je součástí stavby. Na severní straně vozovky bude upravena autobusová zastávka s navázáním na stávající chodník podél RD. Nově je navrženo snížení nášlapu obrubníku na 2cm chodníku na jižní straně v místě nových schodů naproti vjezdu k RD č.190. Chodník končící u sjezdu k RD č.147 je směrován ke stávajícímu chodníku u RD.č.81. Chodníky a zastávky jsou umístěné na parcele č.740 a č.681 ve vlastnictví obce.
31. 07. 2019 16:00

Pustiměř - chodník Adélka, vjezd OÚ

Stavební práce spočívající ve vydláždění chodníku kolem restaurace Adélka a kolem přilehlého parku v Pustiměřských Prusích a ve vydláždění vjezdu na dvůr OÚ Pustiměř.
27. 06. 2019 12:55

Pustiměř - parkování u pošty

Vybudování 11 podélných parkovacích stání.
2. 04. 2019 7:48

Vybavení novostavby mateřské školy nábytkem

Jedná se o vybavení mateřské školy s kapacitou 2 x 28 dětí pobytové místnosti včetně lehárny, 2 x 28 dětí šatny, 1 x výdejna jídla, 1 x šatna personál.
25. 07. 2018 14:07

Rekonstrukce kotelny ZŠ Pustiměř – nová budova školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího zdroje tepla ve stávající kotelně III. kategorie a včetně všech rozvodů v rámci prostoru kotelny. Výměna topného zdroje bude prováděna za plného provozu školy.
29. 06. 2018 16:00

014D24100 8354 Pustiměř - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

Dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení Z, kategorie podvozku 1, pro městský provoz s celkovou hmotností do 3 500 kg, s požárním přívěsem nákladním kategorie 01.
29. 06. 2018 14:25

Rekonstrukce nádrže - Pustiměř

Obnova stávajícího rybníka na parcele číslo 1577/69-81 a 1578/1-11 v k.ú. Pustiměř v majetku obce Pustiměř.
29. 05. 2018 16:40

Základní škola a Mateřská škola – Zvýšení kapacity

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele spočívajících v přístavbě základní a mateřské školy. Projektová dokumentace pro provedení stavby je vyhotovena projekční kanceláří Ing. Zdeňkem Bučkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, Brno – Kohoutovice
14. 12. 2017 17:00