fulltext

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Realizované akce

Realizované akce

OBEC KOUPILA ZAHRADU VEDLE BÝVALÉ DOLNÍ ŠKOLKY

Obec koupila do svého vlastnictví pozemky p. č. 1044/1 a 1045. Jedná se o zahradu a mlat v těsném sousedství se zahradou dnes již bývalé mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci nové zástavby „Pod Vodojemem“ nejsou místa, kde by bylo možno umístit veřejné prostranství, měly by zakoupené pozemky po sloučení s areálem bývalé mateřské školy následně sloužit jako dětské hřiště či odpočinková zóna. Současně by zelení propojily „starou“ a „novou“ zástavbu obce. V tomto ohledu nás však před otevřením areálu čeká ještě hodně práce, proto prosíme o strpení. Prozatím bylo provedeno vyčištění a vyklizení.

Zahrada vedle bývalé dolní MŠZahrada se stodolou


DOTACE NA PŘÍSTAVBU MŠ JIŽ NA ÚČTU OBCE – duben 2019

Naše obec měla přidělenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rozšíření kapacity MŠ Pustiměř“ neboli přístavbu nové MŠ.

Celkové náklady za stavební práce a vybavení nábytkem dosáhly výše 18.968.494,11,-Kč. Obec musela celou tuto částku uhradit ze svého rozpočtu a pak na základě konečného vyúčtování čekat, jaká bude skutečná výše přidělených dotačních finančních prostředků. Dotace nakonec dosáhla výše 16.103.620,31,-Kč, což je 85 % celkových nákladů. Doplatek obce činil 2.864.873,-Kč, což je 15 %.

Přejeme dětem, ať se jim v novém prostředí líbí.

MŠ z uliceMŠ ze zahrady


ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ v MŠ - duben 2019

Částečně v rámci reklamačních prací a částečně také vlastními prostředky byla provedena oprava dětského hřiště a úprava a zprovoznění pískoviště v areálu základní školy. Děti si už opět mají kde hrát. 

pískoviště-školka.jpg


UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH LAVIČEK PO OBCI - duben 2019

Na základě požadavku našeho spoluobčana, kterého z důvodu GDPR nebudeme jmenovat, ač jsme mu vděčni za cenné připomínky, jsme se rozhodli umístit další lavičky po naší obci. Nově si tak můžete posedět Na Réhni, u sokolovny, žáci u základní školy, u obchodů Na domečku a Hrušky a u fotbalového hřiště. Design laviček není plně v souladu s přáním našeho spoluobčana, ale v rámci krátkého časového období jsme využili zdroje, jež nám naše obec skýtá. Do budoucna bude snaha některé z laviček nahradit designově zajímavějšími druhy.

lavičky_mapa.PNGlavička_hřiště dolní.jpglavička-Réhňa.jpg


OPRAVA ROTUNDY SV. PANTALEONA - březen 2019

Před lety proběhla rekonstrukce torza rotundy sv. Pantaleona. Vzhledem ke skutečnosti, že při rekonstrukčních pracích musely být dodrženy určité postupy a také vzhledem ke skutečnosti, že rotunda je veřejně přístupná, došlo k uvolnění některých kamenů. V současné době tedy proběhly opravné práce v rámci možností požadavků památkového úřadu. Následně bude dle původního projektu doplněno ozelenění torza. Abychom nemuseli v budoucnu provádět často obdobné opravy, prosíme spoluobčany, aby se zdržely zbytečného chození po zdech rotundy a ctili tak toto pietní místo.

DSC_0417.jpg


OPRAVA ODPADŮ V ADÉLCE - březen 2019

Možná jste si všimli omezení provozu v restauraci Adélka dne 25. 03. 2019. Restaurace byla v tomto dni uzavřena, neboť zde docházelo k opravě havarijního stavu odpadů a to jak vně, tak uvnitř budovy, kdy při revizi bylo zjištěno propadnutí trubek vně budovy a popraskání litinových trubek uvnitř budovy. V současné době jsou již odpady spraveny. Vnější část, tzn. předláždění před restaurací, bude zapravena následně.

DSC_0424.jpgDSC_0428.jpg


NÁDOBY NA SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO TUKU A OLEJE - únor 2019

popelnice na potravinářský olejDne 14. 2. 2019 byly na sběrná místa u obchodů Hruška a Na domečku umístěny nádoby na sběr opotřebeného potravinářského oleje a tuku. V této souvislosti prosíme všechny občany, kteří budou těchto služeb využívat, aby vkládali do nádob pouze určený odpad, tzn. potravinářské tuky a oleje a nikoliv oleje motorové. Do popelnic patří potravinářské tuky a oleje (tuhé i tekuté) v uzavřených plastových obalech. Prosím mějte na paměti, že s takto sesbíraným tukem je dále manipulováno a že zpracovatelská linka je přizpůsobena právě takovým obalovým materiálům a proto není vhodné používat jiné obaly např. skleněné či kovové. Prosíme také, aby obaly byly řádně uzavřeny, aby nedocházelo ke zbytečnému vytékání tuků, což by sebou zejména v letních obdobích mohlo přinést nežádoucí vedlejší účinky.

Proč separovat tuky?

„Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.“ 

Zdroj: http://projektpromestaaobce.cz/file/texty/zakladni_informace_o_projektu_pro_mesta_a_obce.pdf

 


REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207 - prosinec 2018

Tři původní plynové teplovodní kotle již nesplňovaly podmínky pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Proto byly vyměněny za nové dva plynové stacionární kondenzační kotle. Výměna topného zdroje byla prováděna za plného provozu školy. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála vyškovská firma TRASKO, a.s. Práce byly ukončeny 15. prosince 2018. Celkové náklady byly ve výši 1.771.599,40,-Kč.

 

Stará kotelna - č. p. 207Nová kotelna - č. p. 207


ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

rozšíření mš.jpg

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO HASIČE

Dopravní automobil.jpg

REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207