fulltext

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Veřejné hlasování - participativní rozpočet naší obce "Utváříme Pustiměř"
1
Veřejné hlasování - participativní rozpočet naší obce "Utváříme Pustiměř"
2
Přerušení dodávky elektrické energie
Veřejné hlasování - participativní rozpočet naší obce "Utváříme Pustiměř"
3
Přerušení dodávky elektrické energie
Veřejné hlasování - participativní rozpočet naší obce "Utváříme Pustiměř"
4
Veřejné hlasování - participativní rozpočet naší obce "Utváříme Pustiměř"
5 6
7 8
Hospodský kvíz v restauraci Adélka
Přerušení dodávky elektrické energie
9 10 11 12 13
Drakiáda za hasičkou
14 15 16 17 18 19
Expedice Melice - komentovaná archeologická procházka
Sběr elektroodpadu
20
21 22 23 24
SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
25
Den kouzel v ZŠ Pustiměř
26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Realizované akce

Realizované akce

UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ - září 2019

Na sběrných místech za obecním úřadem a u obchodu Na domečku byly nově umístěny kontejnery na sběr drobného elektrozařízení. Do těchto nádob nepatří zobrazující zařízení (např. TV), zářivky a samozřejmě žádný neelektro odpad. Kontejnery jsou provozovány ve spolupráci se společností Asekol. Další informace ohledně sběru elektroodpadu je tak možné se dozvědět na www.asekol.cz. Kontejnery a sběrná místa nejsou určeny ke sběru elektrozařízení, která se do kontejnerů nevejdou.

kontejner_elektro_OÚ.jpgkontejner_elektro_domeček.jpg

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE BÝVALÉ BUDOVY MŠ

V minulém roce se z prostor dnes již bývalé mateřské školy odstěhovali poslední žáci. Obec Pustiměř tak stála před rozhodnutím, co nadále s touto budovou. Současně také bylo zjištěno, že prostory základní umělecké školy neodpovídají požadavkům a parametrům dnešní doby, a proto bylo rozhodnuto o přemístění základní umělecké školy do prostor bývalé mateřské školy.  

Vzhledem k členitosti a uspořádání budovy bývalé mateřské školy nebylo zcela jasné, zda bude tento objekt pro takovéto využití vhodný. Byla tedy oslovena projekční kancelář s požadavkem na vyhotovení studie proveditelnosti záměru umístění základní umělecké školy do prostor bývalé mateřské školy.

Výsledkem vyhotovené studie je umístění do předmětných prostor jak základní umělecké školy, tak i knihovny, která také svým stavem neodpovídá dnešním potřebám.

V budoucnu se budeme snažit naplnit vize studie, avšak před tím nás čeká ještě dlouhá fáze projektování. Projekt jako takový by následně měl být rozdělen do dílčích etap tak, abychom mohli rekonstrukci a případnou přístavbu realizovat dle aktuálních možností finančních případně dotačních.

Studie k nahlédnutí ZDE.


VYBAVENÍ KANCELÁŘE ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE - srpen 2019

Některé z kanceláří na obecním úřadě neodpovídají svým stavem požadavkům dnešní doby. Aby se zde cítili dobře nejen pracovníci obecního úřadu ale i hosté, kteří si mnohdy na nevyhovující stav sami stěžovali, byla provedena výměna nábytku v kanceláři administrativní pracovnice. Obměnu kancelářských prostor tak chápeme jako jednu z tváří služeb veřejnosti a doufáme, že se Vám provedená úprava líbí a budete se při vyřizování potřebného cítit lépe.

Nová kancelář administrativy OÚ


ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ VEDLE OÚ - červenec 2019

Bylo provedeno předláždění prostoru vedle obecního úřadu tak, aby byl zabezpečen důstojný průchod do areálu za obecním úřadem, na dětské hřiště a také bezpečný přístup ke sběrnému místu.

Vjezd do dvora OÚ


PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ PŘED ADÉLKOU - červenec 2019

V průběhu měsíce července došlo k předláždění chodníků v prostranství parku před Adélkou. Výměna povrchu chodníku byla provedena z důvodu nevyhovujícího stavu předešlé dlažby. Chodník byl na mnoha místech poškozený, a proto došlo k jeho renovaci. Jsme si vědomi stavu chodníků v obci a proto bychom se i v následujícím období rádi věnovali postupné rekonstrukci veřejného prostranství a to jak vlastními silami, popř. i prostřednictvím spoluobčanů, kterým stav před jejich domem není lhostejný.

Chodník k parku k AdélceChodník k Adélce


PARKOVÁNÍ U POŠTY - červen 2019

Pošta a její okolí byly jedním z míst, kde se vyskytovaly obtíže s parkováním a v době dopravní špičky zde nebyla zcela bezpečná dopravní situace. Situaci se snažilo řešit již minulé vedení obce a zadalo zpracování projektové dokumentace, která by tyto problémy eliminovala.

Během jara zde bylo vybudováno 11 podélných parkovacích stání a jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu, došlo k renovaci samostatných vjezdů k rodinným domům a opravě chodníků u pošty a směrem k poště. Stavbu velmi dobře zrealizovala firma VHS – stavby Vyškov s.r.o. Celkové investice dosáhly téměř 1,5 mil. Kč.

Zkrášleno bude i veřejné prostranství před poštou, kde proběhnou sadové úpravy.  Po kompletaci všech prací vznikne další místo, které bude chloubou naší obce.

Úpravy před poštou


KNIHOBUDKA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI ZA OBECNÍM ÚŘADEM - červen 2019

Na dětském hřišti za obecním úřadem jsme nově umístili knihobudku. Jedná se o fenomén dnešní doby mající za cíl sdílení knih. V případě, že máte doma nepotřebnou knihu, nemusíte ji vyhazovat, ale můžete ji umístit právě sem. Pokud se Vám naopak nějaká kniha líbí, můžete si ji vzít a umístit v knihovně domácí.  Podrobná pravidla jsou umístěna přímo v knihobudce. Více informací o knihobudkách lze dohledat např. na http://www.knihobudka.cz/.

Knihobudka za OÚKnihobudka za OÚ


ÚPRAVA OKOLÍ TRAFOSTANICE POD VODOJEMEM - červen 2019

Na základě požadavku obce byla provedena úprava okolí trafostanice Pod vodojemem.

Trafostanice před úpravouTrafostanice po úpravě


OPRAVA POMNÍKU U ROTUNDY SV. PANTALEONA - červen 2019

Byla provedena rekonstrukce pomníku u rotundy sv. Pantaleona, připomínající význam obce v minulosti a také skutečnost, že v Pustiměři byl v minulosti pohřben poslední Přemyslovec, olomoucký biskup Jan VII. Volek, zakladatel zdejšího, dnes již neexistujícího kláštera.Stella u rotundy


GABIONOVÁ LAVIČKA U TĚLOCVIČNY - červen 2019

Gabionová lavička - p. SchweidlerV rámci spolupráce občan vs. obec byla u tělocvičny zbudována lavička z gabionových košů. Jedná se o příklad, jak by mohl vypadat projekt participativního rozpočtu. Občan, v tomto případě Pavel Schweidler, vymyslí projekt – lavice z gabionových košů. Následně projekt konzultuje s obcí, která projektu dá zelenou a zajistí potřebné, v tomto případě samotné kovové koše, kámen a zemní práce. Následně občan Pavel Schweidler koše sestaví, vyplní kamenem, osadí dřevěnými deskami a upraví přístup v podobě betonové dlažby, kterou měla obec v zásobě. Obec následně zajistí dokončení zemních prací a případné ozelenění (vzhledem k vegetační době nebylo doposud provedeno).  Vzhledem ke skutečnosti, že desky na lavice byly dány společností Palem s.r.o. obci darem, je možné osadit projekt, v tomto případě lavici, logem firmy tak, abychom si všichni uvědomili, že společné prostředí obec vytváří především za spoluúčasti osob a to jak fyzických, tak i právnickým. Za spolupráci a výsledek tímto společnosti Palem s.r.o., zabývající se výrobou vlhčených reklamních ubrousků a balení reklamních předmětů, děkujeme a všem ostatním přejeme příjemné posezení.

Gabionová lavička u tělocvičny ZŠGabionová lavička u tělocvičny ZŠ


OPRAVA POVRCHU HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU - květen 2019

Pravděpodobně vlivem užívání a únavy materiálu, věřme, že ne vandalstvím, došlo k poškození umělého povrchu hřiště za sokolovnou. Byla tedy sjednána náprava a byla provedena oprava. Hřiště je tedy plně funkční a těší se na vaši návštěvu.

Hřiště za školou       


DOPLNĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ O SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY - květen 2019

V současné době probíhá pozvolné, ale postupné doplňování odpadkových košů o doplněk na sáčky na psí exkrementy. Postupně by se mělo dostat téměř na všechny koše. Materiál a vzhled byl zvolen tak, aby korespondoval s doposud užívanými koši. Věříme, že občané budou natolik ukáznění, že nevyrolují všechny sáčky najednou a že budou zodpovědně uklízet po svých psech. Současně bychom chtěli také požádat, aby občané uklízeli nejen po svých psech, ale aby využívali řádně možností odpadkových košů a případné odpadky umísťovaly právě tam. Vždyť na rozdíl od psích exkrementů se např. PET láhev v podstatě nerozloží a okolí tak hyzdí daleko déle. Věříme, že obec se psími exkrementy a odpadky nikdo z nás nechce.

Sáčky na psí exkrementy      


POZLACENÍ POMNÍKŮ V PARKU U ADÉLKY - duben 2019

U příležitosti 74. výročí konce druhé světové války jsme nechali zrestaurovat a upravit památníky v parku před restaurací Adélka jako hold lidem, kteří za nás bojovali a položili životy, abychom my mohli žít ve svobodné zemi. Čest jejich památce.

Pomník obětem 2. sv. v. u AdélkyPomník vojákům Rudé armády v parku před Adélkou  


VYČIŠTĚNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE V BUCHTÁLE - duben 2019

Mimo klasické práce, které bychom u hasičů předpokládali, je možné požádat místní jednotku požární ochrany obce Pustiměř také např. o:  

  • likvidaci nebezpečného hmyzu,

  • odčerpávání a čištění studní,

  • odčerpávání zatopených sklepů.

Obec takové nabídky využila a požádala jednotku požární ochrany o vyčištění odtoku u retenční nádrže v Buchtále, který byl téměř neprůtočný. Práce byly provedeny v průběhu měsíce dubna.

Hasiči u retenční nádrže v BuchtáleHasiči u retenční nádrže v Buchtále


OBEC KOUPILA ZAHRADU VEDLE BÝVALÉ DOLNÍ ŠKOLKY

Obec koupila do svého vlastnictví pozemky p. č. 1044/1 a 1045. Jedná se o zahradu a mlat v těsném sousedství se zahradou dnes již bývalé mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci nové zástavby „Pod Vodojemem“ nejsou místa, kde by bylo možno umístit veřejné prostranství, měly by zakoupené pozemky po sloučení s areálem bývalé mateřské školy následně sloužit jako dětské hřiště či odpočinková zóna. Současně by zelení propojily „starou“ a „novou“ zástavbu obce. V tomto ohledu nás však před otevřením areálu čeká ještě hodně práce, proto prosíme o strpení. Prozatím bylo provedeno vyčištění a vyklizení.

Zahrada vedle bývalé dolní MŠZahrada se stodolou


DOTACE NA PŘÍSTAVBU MŠ JIŽ NA ÚČTU OBCE – duben 2019

Naše obec měla přidělenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rozšíření kapacity MŠ Pustiměř“ neboli přístavbu nové MŠ.

Celkové náklady za stavební práce a vybavení nábytkem dosáhly výše 18.968.494,11,-Kč. Obec musela celou tuto částku uhradit ze svého rozpočtu a pak na základě konečného vyúčtování čekat, jaká bude skutečná výše přidělených dotačních finančních prostředků. Dotace nakonec dosáhla výše 16.103.620,31,-Kč, což je 85 % celkových nákladů. Doplatek obce činil 2.864.873,-Kč, což je 15 %.

Přejeme dětem, ať se jim v novém prostředí líbí.

MŠ z uliceMŠ ze zahrady


ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ v MŠ - duben 2019

Částečně v rámci reklamačních prací a částečně také vlastními prostředky byla provedena oprava dětského hřiště a úprava a zprovoznění pískoviště v areálu základní školy. Děti si už opět mají kde hrát. 

pískoviště-školka.jpg


UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH LAVIČEK PO OBCI - duben 2019

Na základě požadavku našeho spoluobčana, kterého z důvodu GDPR nebudeme jmenovat, ač jsme mu vděčni za cenné připomínky, jsme se rozhodli umístit další lavičky po naší obci. Nově si tak můžete posedět Na Réhni, u sokolovny, žáci u základní školy, u obchodů Na domečku a Hrušky a u fotbalového hřiště. Design laviček není plně v souladu s přáním našeho spoluobčana, ale v rámci krátkého časového období jsme využili zdroje, jež nám naše obec skýtá. Do budoucna bude snaha některé z laviček nahradit designově zajímavějšími druhy.

lavičky_mapa.PNGlavička_hřiště dolní.jpglavička-Réhňa.jpg


OPRAVA ROTUNDY SV. PANTALEONA - březen 2019

Před lety proběhla rekonstrukce torza rotundy sv. Pantaleona. Vzhledem ke skutečnosti, že při rekonstrukčních pracích musely být dodrženy určité postupy a také vzhledem ke skutečnosti, že rotunda je veřejně přístupná, došlo k uvolnění některých kamenů. V současné době tedy proběhly opravné práce v rámci možností požadavků památkového úřadu. Následně bude dle původního projektu doplněno ozelenění torza. Abychom nemuseli v budoucnu provádět často obdobné opravy, prosíme spoluobčany, aby se zdržely zbytečného chození po zdech rotundy a ctili tak toto pietní místo.

DSC_0417.jpg


OPRAVA ODPADŮ V ADÉLCE - březen 2019

Možná jste si všimli omezení provozu v restauraci Adélka dne 25. 03. 2019. Restaurace byla v tomto dni uzavřena, neboť zde docházelo k opravě havarijního stavu odpadů a to jak vně, tak uvnitř budovy, kdy při revizi bylo zjištěno propadnutí trubek vně budovy a popraskání litinových trubek uvnitř budovy. V současné době jsou již odpady spraveny. Vnější část, tzn. předláždění před restaurací, bude zapravena následně.

DSC_0424.jpgDSC_0428.jpg


NÁDOBY NA SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO TUKU A OLEJE - únor 2019

popelnice na potravinářský olejDne 14. 2. 2019 byly na sběrná místa u obchodů Hruška a Na domečku umístěny nádoby na sběr opotřebeného potravinářského oleje a tuku. V této souvislosti prosíme všechny občany, kteří budou těchto služeb využívat, aby vkládali do nádob pouze určený odpad, tzn. potravinářské tuky a oleje a nikoliv oleje motorové. Do popelnic patří potravinářské tuky a oleje (tuhé i tekuté) v uzavřených plastových obalech. Prosím mějte na paměti, že s takto sesbíraným tukem je dále manipulováno a že zpracovatelská linka je přizpůsobena právě takovým obalovým materiálům a proto není vhodné používat jiné obaly např. skleněné či kovové. Prosíme také, aby obaly byly řádně uzavřeny, aby nedocházelo ke zbytečnému vytékání tuků, což by sebou zejména v letních obdobích mohlo přinést nežádoucí vedlejší účinky.

Proč separovat tuky?

„Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.“ 

Zdroj: http://projektpromestaaobce.cz/file/texty/zakladni_informace_o_projektu_pro_mesta_a_obce.pdf

 


REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207 - prosinec 2018

Tři původní plynové teplovodní kotle již nesplňovaly podmínky pro provoz slučující se s trvale udržitelným rozvojem. Proto byly vyměněny za nové dva plynové stacionární kondenzační kotle. Výměna topného zdroje byla prováděna za plného provozu školy. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála vyškovská firma TRASKO, a.s. Práce byly ukončeny 15. prosince 2018. Celkové náklady byly ve výši 1.771.599,40,-Kč.

 

Stará kotelna - č. p. 207Nová kotelna - č. p. 207


ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

rozšíření mš.jpg

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO HASIČE

Dopravní automobil.jpg

REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ PUSTIMĚŘ č. p. 207